Analele Banatului XXIV 2016

None | None

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Aurelian Rusu

Hidden in the mists of Danube’s Mesolithic: Stubica, a ‘Lepenski Vir – Schela Cladovei culture’ type site in Serbia

Lepenski Vir – Schela Cladovei culture
trapezoidal house
dry-stone walls
Mihai Gligor

Practici funerare la comunităţile culturii Vinča din Transilvania / Funerary Practices in Vinča Culture from Transylvania

14C AMS data
Vinča culture
cultura Vinča
funerary practices
practici funerare
Gheorghe Corneliu Lazarovici
Magda Cornelia Lazarovici

Cultura Precucuteni în Transilvania / Precucuteni Culture in Transylvania

Alex W. Barker
Mihai Gligor
Michael Glascock
Sanda Băcueţ Crişan
Dimitrie Negrei
+1

Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Central and Western Romania by X-ray Fluorescence

sourcing obsidian artifacts by X-ray Fluorescence
neolithic and early eneolithic
central western Romania
Mihai Dunca

Clasificarea uneltelor din piatră şlefuită din situl de la Porţ-„Corău” / The Typological Clasification of the Polished Stone Tools from Porţ-„Corău”

type
tip
subtype
subtip
polished stone tools
+7
Dragoș Diaconescu
Sorin Tincu

Consideraţii arheologice privind necropola tumulară de la Silvaşu de Jos-„Dealu Ţapului” (oraş Haţeg, jud. Hunedoara) / Archaeological Considerations Regarding the Tumular Necropolis from Silvaşu de Jos-Dealul Ţapului (Haţeg Town, Hunedoara County)

late copper age
cultura Coțofeni
Epoca târzie a cuprului
Early Bronze Age
Epoca timpurie a Bronzului
+4
Florin Gogâltan

Chihlimbarul preistoric de la frontiera estică a Bazinului Carpatic / Prehistoric Amber Artifacts at the Eastern Frontier of the Carpathian Basin

prima epocã a fierului
chihlimbar
Early Iron Age
amber
Ioan Bejinariu
Daniel V. Sana

The Bronze Axes Hoard of Fântânele-Rus (Rus Commune, Sălaj County, Romania)

topoare de bronz
bronze axes
hoards
North-west Romania
perioada târzie a epocii bronzului
+1
Dragoș Diaconescu
Dana Stancovici

AMS Dating of an Artifact from Banat Museum’s Egyptian Collection and Remarks Regarding the Preservation Status

Egyptian antiquities
datare AMS
sicriu pictat
painted coffin
AMS dating
+3
Gelu A. Florea

Despre temple, hambare şi arheologia ritualului / About Temples, Granaries and the Archaeology of Ritual

Late Iron Age
a doua epocă a fierului
celţi
celts
temple
+9
Coriolan Horațiu Opreanu

Profan vs. sacru la Sarmizegetusa Regia / Profane vs. Sacred at Sarmizegetusa Regia

methodology
metodologie
arheologia ritualului
archaeology of ritual
sanctuaries
+5
Alin Henţ

The Fortifications in Orăştie Mountains as Enclosures

Orăştiei Mountains
functionality
boundaries
enclosures
Dinu Ioan Bereteu

Arcobadara dacică / Dacian Arcobadara

Ptolemy
Roman conquest
Ciceu-Corabia
Ilișua
Ptolemeu
+2
Călin Timoc

Câteva sarcofage din piatră de la Dierna (Orșova) din lapidariul Muzeului Național al Banatului / Some Stone Coffins Discovered in Dierna (Orșova) from Lapidary National Museum of Banat

Dierna
necropolis
oraș portuar
stone coffins
port city
+2
Alexandru Flutur
Daniela Tănase

Cercei de aur de epocă romană din colecţia Pongrácz / Gold Earrings Belonging to the Pongrácz Collection Stemming from the Roman Era

epoca romană
cercei din aur
motivul ornamental „nodul lui Hercules”
filigran
granulație
+7

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ

Vlad-Andrei Lăzărescu
Claudia Radu
Adrian Ursuţiu

Preliminary Data Regarding the Newly Discovered 6th Century Necropolis at Nădlac, Arad County

necropolis
Migration Period
necropolă
Nădlac
Banat Region
+2
Călin Cosma

Repere arheologice privind statutul politic al Crișanei și Banatului românesc în Kaganatul avar / Archaologische Hinweise fur den politische Status des Kreischgebietes und des rumanischen Banats im Rahmen des awarischen Khaganats

războinici
Avari
cimitire
statut politic
graniţe
+5
Adrian Andrei Rusu

Jetoanele medievale din ceramică: utilităţi cu multiple dubii de interpretare / Medieval Ceramic Jetons: A Use with Multiple Doubts of Interpretation

Bizere Monastery
gaming pieces
medieval spindle knobs
Mănăstirea Bizere
piese pentru jocuri
+2
Zoltan Iusztin

Stăpanitorii cetăţii Severin in secolul al XIV-lea / Lords of the Fortress of Severin in the 14thCentury

Regatul Ungariei
Banatul de Severin
The Banate of Severin
Wallachia
The Hungarian Kingdom
+5
Zsuzsanna Kopeczny

Cuţite medievale târzii şi pre-moderne din colecţia Muzeului Naţional al Banatului / Late Medieval and Early Modern Knives from the Collection of the National Museum of Banat

knives
Evul Mediu târziu
cuţite
Late Middle Ages
National Museum of Banat
+1

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

Sașa Iașin

Arhimandritul Pavle Kenghelaț (1766–1834) – cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la nașterea sa / The Archimandrite Pavle Kenghelaţ (1766–1834)

Mănăstirea Sângeorge
Pavle Kenghelaț
Elena Miklósik

Botezuri, cununii şi înmormantări. Artişti consemnaţi în registrele parohiale din cetatea Timişoarei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea / Christenings, Marriage Ceremonies and Burials. Artists Recorded in the Parochial Registers in the Timisoara Fortress in the Second Half of the XVIIIth century

burials
cetate
pictor
painter
registers
+9
Costin Feneșan

Lupta românilor din Banat şi Câmpia Aradului pentru biserică şi şcoală naţională (1814-1816). Câteva documente / The Struggle of the Romanians from the Banat and the Plane of Arad for National Church and School (1814–1816) – Some Documents

Lipova
Preparatory school for teachers at Arad
Moise Nicoară
Dimitrie Țichindeal
Preparandia din Arad
Lajos Kakucs

Contribuţii la istoria francmasoneriei din Banat / Contributions to the History of Freemasonry from Banat.

Francmasonerie
Freemasonry
Ovidiu Emil Iudean

Political Options and Electoral Behaviour in the Case of the Arad Romanian Elite at the End of the Nineteenth Century

Austria-Hungary
political strategies
electoral phenomena
political elite
Arad County
Maria Alexandra Pantea

Situaţia parohiilor ortodoxe române din Eparhia Aradului rămase în Banatul Sârbesc şi poziţia Episcopiei arădene (1919–1923) / The Case of Romanian Ortodoxes Parishes from Diocese of Arad Left in Serbian Banat and the Ortodox Diocese of Arads Points of View (1919–1923)

The First World War
church
Romanians
Serbians
peace
+6
Babeu Ana-Carina

Aspecte privind circulaţia rutieră de persoane în Reşiţa, în perioada interbelică / Aspects on Road Traffic People in Reşiţa in the Interwar Period

fines
accident
vehicle
education road
Reșița
+1
Zoran Marcov
Nicoleta Demian

Delicatese, politică şi design de vitrine în Timişoara interbelică: Francisc Branislav Mircsetics (1897–1983) / Dainties, Politics and Glass Case Design in Interwar Timişoara: Francisc Branislav Mircsetics (1897–1983)

Serbian Youth Society from Timișoara
exhibitions and glass case contests
diplomas and medals
glass case decorator
Francisc Branislav Mircsetics tradesman
+1
Eusebiu Narai

Instituţii de credit mai importante din mediul rural al judeţului Severin (1944–1948) / Credit Institutions Most Important in Rural Areas of the Severin County (1944–1948)

the Severin district
financial
rural
institutions
Marian-Alin Dudoi

The Issue of Regency during King Mihai’s Royal Strike (1945)

Soviet Union
communism
United States of America
coup
cold war
Andrei Milin
Mirodrag Milin

Iugoslavii și Bărăganul (1955) / The Yougoslaves and the Baragan Question (1955)

Serbs
minorities
normalization of relations
banatians
koulaks
+1
Vasile Rămneanţu

Reflectarea în judeţul Timiş a hotărârii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din aprilie 1968 privind reabilitarea unor activişti de partid / The Reflexion of the Plenary Sitting of the Central Committee of Romanian Communist Party from April 1968 Decisions in Timiș County Concerning the Rehabilitation of Some Party Activists

the echo of reabilitation in Timiș County party organisations
rehabilitation of former communist leaders
April 1968
The Plenary Sitting of the Central Committee
Romanian Communist Party

Varia

Alexandra Zbuchea
Silviu Anghel

Tracks Into the Past

visitors to archeological sites
archeological site management
archeological heritage
heritage management
Florin Draşovean

Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica la ceas aniversar

Obituaria

George Pascu Hurezan (1949–2016)

Ion Motzoi Chicideanu (1943–2016)

Abrevieri bibliografice