Norme de publicare

Cuvânt înainte

Încă de la prima apariţe a publicaţiei Analele Banatului (AnB) colegiul de redacţie a încercat să impună, pentru întreg volumul, un sistem unitar de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi de citare a bibliografiei care să se alinieze unor publicaţii de prestigiu din domeniile abordate. S-a plecat de la premiza că aceste norme de redactare şi editare trebuie să fie larg uzitate de publicaţiile de specialitate, să nu îngreuneze lectura şi să fie uşor de însuşit de către autorii lucrărilor.

Generalităţi

Manuscrisele să fie tehnoredactate în format A4 şi nu vor conţine adăugiri scrise cu mâna. Plecând de la principiul că exprimarea ideilor şi opiniilor nu trebuie să fie constrânsă de un spaţiu editorial restrictiv, nu considerăm oportună impunerea unui anumit număr de pagini pentru fiecare studiu sau notă. Cu toate acestea nu vor fi acceptate acele contribuţii care, raportat la tema şi argumentaţia abordată, au un număr nejustificat de mare de pagini.

Fiecare articol trebuie să conţină un rezumat de cel puţin jumătate de pagină, într-o limbă de circulaţie internațională (engleză sau germană), care să sintetizeze principalele contribuţii ale studiului.Redacţia porneşte de la premiza că autorii au efectuat citările corecte şi nu se angajează să verifice veridicitatea lor sau să efectueze modificări de conţinut.

Rugăm autorii să se delimiteze de orice formă de discriminare și să respecte legislația privind drepturile de autor și plagiat. În acest sens autorii sunt rugați să completeze declarația pe proprie răspundere de mai jos și să o trimită scanată sau pe suport de hârtie colegiului de redacție.

Declarație

Termenul limită pentru depunerea articolelor este 1 iulie a fiecărui an. Toate contribuţiile primite după această dată vor fi incluse în volumul următor.

Nu percepem taxă de publicare.

Rugăm autorii să consulte în detaliu normele de publicare ale revistei noastre:

Norme

Respectarea acestor recomandări va uşura activitatea colegiului de redacţie şi a editorului şi vor face lucrările dumneavoastră mult mai accesibile cititorilor.

Mulțumim pentru contribuții!