Recenzarea

Lucrările trimise spre publicare revistei noastre vor fi, într-o primă fază, evaluate de către colegiul editorial aplicând sistemul open peer-review, cu scopul de a stabili daca ele respectă cerințele. În cazul în care articolul este acceptat, va fi trimis spre evaluare în sistem double blind, în funcție de tematica abordată către doi recenzori din țară sau străinătate. Aceștia vor face aprecieri referitoare la originalitatea conținutului, abordarea științifică a subiectului, bibliografie și limbajul folosit, completând formularul de recenzare pus la dispoziție. Recenzorii vor opta pentru una din recomandările din formular: respingerea articolului, acceptarea articolului cu anumite modificări sau acceptarea în forma înaintată spre publicare de către autor.

Decizia finală aparține colegiului de redacție și va lua în considerare recomandarea recenzorilor. Recomandările de modificare vor fi transmise autorilor de către colegiul de redacție.

FORMULAR RECENZARE