Analele Banatului XXIX 2021
John Nandris

For Professor Gheorghe Lazarovici

neolitic
tribute
Sabin Adrian Luca

Profesorului Gheorghe Corneliu Lazarovici la 80 de ani

tribute

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE

Adina Boroneanț

The early Neolithic of the Romanian Iron Gates. A brief review

Iron Gates
Early Neolithic
Canay Alpagut

White-on-red painted pottery in the Early Neolithic: a comparative analysis

correspondence analysis
white-on-red panted pottery
Western Anatolia
Balkans
Early Neolithic
Marco Merlini

Prehistoric double godess giving birth

double godess
prehistoric figurines
symbolism of childbirth
mother godess
Cristian Virag

Considerații privind pintaderele din nord-vestul României / Regarding the Early Neolithic clay stamps from North-Western Romania

simboluri
nord-vestul Romaniei
neolitic timpuriu
pintadere
Georgeta El Susi
Cristian Oprean

Particularități ale vieții spirituale ale comunităților neolitice de la Parța (județul Timiș) prin prisma datelor arheozoologice / Peculiarities of the spiritual life of the Neolithic communities from Parța (Timiș County) in terms of archaeozoological data

neolitic
practici rituale
viața spirituală
Cultura Banatului
arheozoologie
+1
Sote Angeleski

Orțișoara preistorică - fortificție rondel / Prehistoric Orțișoara, Rondelle type fortification

Timişoara
Arad
Banat
asezare de tip rondel
epoca cuprului
+8
Adela Kovács

Methodological considerations on the dactyloscopic analysis performed on an anthropomorphic statuette from the Cucuteni A-B phase

Cucuteni culture
microscopy
antropomorphous statuette
dactyloscopy
pottery
Magda Cornelia Lazarovici

Câteva vase de cult de la Scânteia-Dealul Bodești/La nuci (jud. Iași) / Cult Vessels from Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci (Iași County)

Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci
Cucuteni A
rhyton
kernos
hora type
+1
Senica Turcanu

Noi descoperiri în vechi colecții: un vas antropomorf de tip „dublu Janus” descoperit la Trușești / New discoveries in old collections: A “Double Janus” anthropomorphic vessel discovered in Trușești

Cucuteni-Trypillia culture
double Janus
antropomorphic vessel
Gumelnita-Karanovo VI culture
Ștefan Popa
Ionela Rădac
Bogdan Craiovan

Human skeletal remains discovered in Moșnița Veche (west of Romania) belonging to Bodrogkeresztúr Culture

eneolithic
Carpathian Basin
burial
interment
physical anthropology
Sorin Felea
Florin Gogâltan

Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. II. Brățara de tip Regelsbrunn de la Ghilad (județul Timiș) / From the collections of the National Museum of Banat in Timișoara. II. The Regelsbrunn type bracelet from Ghilad (Timiș County).

Romanian Banat
Late Bronze Age
Regelsbrunn type bracelets
Călin Timoc
Michal Pisz
Agnieszka Tomas

Noi observații în legătură cu topografia sitului arheologic de la Tibiscum-Jupa (jud. Caraș-Severin) / New data about the topography of the archaeological site Tibiscum-Jupa (Caraș-Severin County)

roman fort
vicus
Roman Dacia
non-destructive archaeology
lanscape archaeology
+2

ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

Zoltan Iusztin

Documente medievale din colecția familiei Forgács / Medieval documents from the collection of Forgács family

Diplomatikai Levéltár fund
National Archives of Hungary
medieval documents
Forgách archive
Haraszti family
Sașa Iașin

Contribuții la istoria familiei nobiliare Damaszkin de Berekszónémeti / Contributions to the History of the Noble Family Damaszkin of Berekszónémeti

Banat
social elites
Beregsăul Mic
nobility
Ljubomirovics-Damaszkin
Costin Feneșan

Demografie și economie în Granița Militară Bănățeană la începutul secolului al XIX-lea / Demography and Economy in the Banatic Military Border at the Beginning of the 19th Century

Military Community Bela Crkva
Military Community Pancevo
Romanian-Illyric Regiment no. 13
German Banatic Regiment no. 12
Banatic Military Border
Ion Cârja

Ortodocși și greco-catolici în Banat (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Perspectiva lui Ioan Boroș / Orthodox and Greek Catholics in Banat (second half of the 19th and early 20th century). The perspective of Ioan Boroș

multiculturalism
Greek Catholicism
orthodoxy
Ioan Boroș
Banat
+1
Mihai Adrian Panu

Identităţi etno-culturale şi mecanisme ale etnicității în contextul securitar interbelic: comunităţile de şvabi din România Mare / Ethno-cultural identities and mechanisms of ethnicity in the interwar security context: Swabian communities in Greater Romania.

ethnicity
social structure
Great Union
Swabians
Banat
Marian-Alin Dudoi

General Rădescu’s last year in Romania (May 7th, 1945 - June 15th, 1946)

Communism
cold war
Diplomacy
human rights
democracy
Vasile Rămneanțu

Reacții de nemulțumire față de regimul politic comunist din România la începutul anilor '70 în județul Timiș / Reactions of Discontent Towards the Romanian Communist Political Regime in the Early 1970s in Timis County

Timiș-Torontal County
mentality
population
Securitate

ISTORIA CULTURII, ARTEI, MUZEOLOGIE, RESTITUIRI

Iharka Szücs-Csillik
Zoia Maxim

Școala clujeană de astronomie culturală / The School of Cultural Astronomy from Cluj-Napoca

necropolis
sanctuaries
cultural astronomy
ethnoastronomy
archaeoastronomy
Marius Cornea

Albert Krausz (1892-1958), arhitect și portretist al Timișoarei interbelice în surse memorialistice / Albert Krausz (1892-1958), architect and portraitist in the interwar city of Timișoara in the memorial sources

painter
interwar period
memorial sources
Timișoara
portraitist
+4
Sabin Adrian Luca
Florentin Perianu

Brukenthal National Museum (public institution founded in 1817). Cultural relations with universities, museums, research institutes and personalities in the last 15 years

Brukenthal Museum
links with cultural and scientific institutions
Romania
Transylvanian culture and civilization
Europe
Ion Dragomir

Noi descoperiri arheologice în Clisura Dunării / New Archaeological Discoveries in the Danube Gorge Area

Danube Gorge
Liubkova
Gornea
Liborajdea
periegesis
Florin Medeleț

Cercetările arheologice de la cetatea Șoimoş (jud. Arad) din anii 1966-196 (jurnal de săpătură) / The archaeological researches of Şoimoş castle (Arad County) from 1966-1967 (excavation diary).

Șoimoș castle
systematic archaeological research
excavation diary
medieval castle

Recenzii, prezentări de carte

Ana Cristina Hamat

Jelena Anđelković Grašar, Femina Antica Balcanica, Arheološki Institute, Ed. Evoluta, Belgrade, 2020, 281 pag.

Péter Bara

Adrian Magina, Acta et documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500-1552. Collegit et edidit Hadrianus Magina, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 276 pages

Ligia Boldea

Cristina Feneșan, Convertiri la islam în spațiul carpato-dunărean (secolele XV-XIX), Editura Militară, București, 2020, 466 pag.

Călin Timoc

Costin Feneșan (edit.), Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria – vol. XII „Lumea lui Horea” în Banat și la sud de Carpați, Ed. Academiei Române, București, 2020, 351 pag.