Analele Banatului XXVIII 2020

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE / ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY

Georgeta El Susi

Oase de animale din aşezarea neolitică târzie de la Uivar, județul Timiş. Eșantionul din S. XI / Animal bones from the late Neolithic settlement of Uivar, Timiș County. The sample from S. XI

Uivar
Vinča C
vârste de tăiere
resturi de faună
creșterea animalelor
+5
Florin Gogâltan
Sorin Felea

Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. I. Celturi izolate/singulare din Banatul Românesc / From the Collections of the National Museum of Banat in Timișoara. I. Isolated/Singular Socketed Axes from the Romanian Banat

isolated/singular socketed axe
Late Bronze Age
The Romanian Banat
celturi izolate/singulare
Bronz târziu
+1
Casandra Brașoveanu
Ștefan Honcu
Alexandru Berzovan

Cercetări de suprafață în așezări de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului din comuna Cozmești, jud. Iași. Rezultate preliminare / Field Surveys in Settlements belonging to the Late Bronze Age and Early Iron Age in the Cozmești Commune, Iași County. Preliminary Results.

Bronz târziu
Late Bronze Age
cercetare de suprafaţă
așezări
materialitate
+4
Atalia Onițiu

A Bronze Handle from the Pongrácz Collection

Dierna
vas de bronz
antichitate
Muzeul Naţional al Banatului
colecţia Pongrácz
+4
Andrei Georgescu

Deliberately deformed shears from Early and Middle La Tene graves in the Carpathian Basin

Late Iron Age
shears
tools
ritual destruction
Carpathian Basin
+5
Ana Cristina Hamat

Those Men and their Shackles. A Rare Discovery from Roman Dacia

Dacia Romană
Roman Dacia
Banat Region
Banat
cătușă
+3
Andrei-Cătălin Dîscă

Situri și descoperiri de epocă romană din împrejurimile Potaissei (IV). Date noi și clarificări privind topografia siturilor de pe teritoriul comunei Tureni / Roman Sites and Discoveries Around Potaissa. (IV). New Data and Clarifications Regarding the Topography of the sites from Tureni parish

Provincia Dacia
Potaissa
comuna Tureni
situri de epocă romană
cartografie arheologică
+3

PERIOADA MIGRAȚIILOR ȘI EV MEDIU / MIGRATIONS PERIOD AND MIDDLE AGES

Attila P. Kiss

Schildbuckel und Ihre Entwicklung im Karpatenbecken des 5. Jahrhunderts / Shield bosses and their development in the Carpathian Basin of the 5th century

Schildbuckel
Fund von Horgos
Hunnenzeit
Waffen
Waffengräber des 5. Jahrhunder
+5
Erwin Gáll
Mihály Huba Hőgyes
Réka Fülöp

Despre ce ne vorbesc hărțile? Problema lipsei necropolelor din perioada secolelor VIII‒X în Transilvania Estică și Centrală, respectiv în nordul și centrul Olteniei și Munteniei: între stadiul cercetării, contextualizare regională, statutul perifericși habitusul cultural / What do maps tell us about the lack of burial sites in Eastern and Central Transylvania, respectively in North and Central of

secolele VIII–X
Bazinul Transilvaniei
Muntenia
Oltenia
siturile funerare
+6
Cristiana Tătaru

A Hoard of 12th Century Byzantine Coins

hoarding
coin circulation
Byzantine Empire
Middle Ages
Komnenos dynasty
+5

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ / MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY

Costin Feneșan

„Societatea de Comerț din Timișoara” (“Temeswarer Commercien-Societät”) – un experiment eșuat al mercantilismului austriac în Banatul imperial (1723-1730) /„The Commercial Society at Timișoara” („Temeswarer Commercien-Societät”) – a failed experiment of the Austrian Mercantilism in the Imperial Banat (1723-1730)

„Temeswarer Commercien-Societät”
guvernatorul Mercy
generalul Wallis
Banatul imperial
comerţul cu Imperiul otoman
+4
Zsuzsanna Kopeczny
István Pánya

O privire critică asupra unei descrieri inedite a Timișoarei la 1821 în jurnalul de călătorie a lui Mindszenthy Antal / A critical approach regarding an unknown description of Timișoara from 1821 within the travel diary of Mindszenthy Antal

Huniade Castle
Imperiul Habsburgic
secolul XIX
jurnal de călătorie
inscripţii otomane
+8
Filip Krčmar

Das Banat und das Risorgimento: der Sardinische Krieg 1859 und seine Auswirkungen im Banat / Banat and Risorgimento: Second Italian War of Independence and its Influence in Banat

Austrian Empire
Second Italian War of Independence
Kaisertum Österreich
Sardinischer Krieg
Risorgimento
Alexandru Rufanda

Contribuții la istoria francmasoneriei din Banat și Arad. Artefacte și dovezi din muzeele și presa masonică britanică / Contributions to the History of Freemasonry in Banat and Arad. Artifacts and documents from museums and press of British Freemansonry

Francmasonerie
Istoria Banatului
Medalistică
Lojă
Presă
+5
Zoran Marcov

Reprezentări ale principilor transilvăneni pe săbii nobiliare maghiare din sec. al XIX-lea / Representations of Transylvanian princes on 19th century swords of the Hungarian nobility

Gabriel Báthory
Gheorghe Rákóczi I
Principatul Transilvaniei
stilul istoricist
sabie nobiliară
+11
Teodora-Daniela Moţ

Contribuții feminine în prima mare conflagrație mondială / Female Contributions in the First World War

Prima Mare Conflagraţie Mondială
contribuţii feminine
mentalităţi individuale și colective
efort de război
Europa Centrală și de Vest
+7
Eusebiu Narai

Aspecte privind relaţiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931 – mai 1932): relaţiile culturale, şcolare, bisericeşti şi sportive / Aspects regarding Romania’s Relations with Yugoslavia during Iorga-Argetoianu Government (April 1931-May 1932): Cultural, School, Church and Sports Relations

Iugoslavia
Yugoslavia
culture
cultură
school
+3

ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, CONSERVARE, RESTITUIRI / ART HISTORY, MUSEOLOGY, CONSERVATION, RESTITUTIONS

Hedy M-Kiss

Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic Piaţa Sfântu Gheorghe – Timișoara 2014 (II) / Preliminary study of leather artifacts from the archaeological site Sfântu Gheorghe square – Timisoara 2014 (II)

conservation
medieval leather artifacts
Timişoara
conservare
artefacte piele medievale
Sașa Iașin

Geneza iconostasului Catedralei ortodoxe sârbe din Timișoara / The genesis of the iconostasis of the Serbian orthodox cathedral from Timișoara.

Jozsef Habinger
Josif Alexander Töpfer
Mihajlo Janić
Constantin Daniel
Marius Cornea

Mărturii cu valoare artistică ale culturii urbane din Banat în epoca modernă în colecțiile Muzeului Național al Banatului / Testimonials of Artistic Value about the Urban Culture in the Banat Province from the Modern Times nowadays in the Collections of the National Museum of Banat

Muzeul Naţional al Banatului
Compartimentul de Arte Vizuale
donaţii
achiziţii
expoziţii
+11
Florin Medeleţ

Jurnale de șantier și observații de teren (periegheze) (1969-1972) / Excavation diaries and field notes (periegesis) (1969-1972)

cercetări de teren
săpături arheologice de sondaj
jurnale
Florin Medeleţ
field researches
+2

RECENZII / REVIEWS

Călin Timoc

Vladimir P. Petrovic, Les voies et agglomérations romaines an cœur des Balkans. Le cas de la Serbie, Ausonius Editions, Bordeaux, (2019), Colecția Scripta Antiqua nr. 120, 193 p. (cu 41 figuri incluse în text și index de toponime și localități la final).

Daniela Tănase

Ioan Stanciu, Aşezarea de la Lazuri-Lubi Tag (jud. Satu Mare). Aspecte ale locuirii medievale timpurii în nord-vestul României, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (2019), 446 pagini.