Analele Banatului XIX 2011

None | None

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Wolfram Schier

Activitatea edilitară ca reflectare a cunoștiinţelor – complexe monumentale de șanţuri circulare (Kreisgrabenanlagen) din mileniul al V-lea î. Chr. din Europa Centrală / Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC

5th Millenium BC
Central Europe
astronomy
circular ditches
Mihai Gligor

Relaţia om-câine în preistorie: resturi scheletice umane și de canide. Practici mortuare, dovezi arheologice și posibile semnificaţii / Human-Dog Relationship in Prehistory: Human and Canids Bone Remains. Mortuary Practices, Archaeological Evidence and Possible Interpretations

good graves
prehistory
human-dog relationship
dog burials
human remains
Monica Mărgărit
Dragomir Nicolae Popovici

Production and Function of Barbed Points from the Gumelniţa Tell of Hârșova (Constanţa County) / Producţia și funcţia vârfurilor barbelate din așezarea Gumelniţa de la Hârșova (jud. Constanţa)

operational sequence
antler
harpoon
eneolithic
John M. O’Shea
Alexandru Szentmiklosi
Alex Barker
Laura Motta

Archaeological Investigations at Pecica “Șanţul Mare” 2006–2009 / Cercetări arheologice la Pecica „Șanţul Mare” 2006–2009

tell
Pecica “Șanţul Mare”
Amy Nicodemus

The Bronze Age and Dacian Fauna from New Excavations at Pecica–“Șanţul Mare” / Fauna în epoca bronzului și epoca dacică în lumina noilor cercetări arheologice de la Pecica–“Șanţul Mare”

Pecica – Șanţul Mare
Alexandru Szentmiklosi
Zsuzsanna Kopeczny
Andrei Bălărie

Descoperirile arheologice din hotarul localităţii Gaj (Serbia). Colecţia Almásy / Archaeological FindingsAt the Border Area of Gaj (Serbia). Almásy Collection

Žuto Brdo-Gârla Mare
Szeremle
inlaid pottery
Kovin
Gaj
Philippe Henri Blasen

De getis apud Nasonem … la poesie d’Ovide comme source pour l’étude des getes K De getis apud nasonem … / Ovid’s Poetry as Source for the Study of the Getae

Getae
Tomis
Tristia and Pontic epistles
Ovid
theories
+1
Alexandru Flutur

Clădirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis / Headquarters Buildings in the Trajanic Legionary Fortress at Berzobis

legionary fortress
roman military architecture
headquarters building
Legio IIII Flavia Felix
Berzobis
Liviu Măruia
Daniela Tănase
Adrian Bejan

Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Seliște (jud. Timiș) / A Sarmatian Grave with Gold Adornments Found at Sânnicolau Mare – Seliște (jud. Timiș)

Sânnicolau Mare–Selişte
gold jewelry
early Sarmatians
grave
Lavinia Grumeza

The Sarmatian Necropolis from Foeni (Timiş County) / Necropola sarmatică de la Foeni (jud. Timiş)

Sarmatians
funerary inventory
ritual
rite

ISTORIE MEDIE

George Tomegea

Accesorii vestimentare şi podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec. VII–IX) / Clothing Accessories and Finery Found in Biritual Necropolises in Transylvania (7th–9th centuries)

finery
the Mediaş group
biritual necropolises
beads
rings
+2
Florin Mărginean

Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica – Şanţul Mare (sec. X/XI–XIII) / Research on an Early Medieval cemetery at Pecica – Şanţul Mare (10th/11th – 13th Centuries)

cemetery
Arad County
Zoltan Iusztin

Comitele de Timiș. Un baron al Regatului medieval Maghiar / The Count of Timiș. A Baron of the Hungarian Kingdom

Timiș County
dignities
cursus honorum
barons
administrative institutions
Ligia Boldea

Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de câmpie (secolul XIV – prima jumătate a secolului XV) / Testimony of the Knezes in the Medieval Plain Banat (14\ Century – First Half of the 15th Century)

knezes of Banat
serfs
village judge
Livia Magina

Un destin feminin în Banatul sfârşitului de secol XVI: Barbara Moise / The Destiny of a Lady from Banat at the End of the XVI Century – Barbara Moise

nobility
women status
mariage
Raoul M. Şeptilici

Un lot de monete de la Ferdinand I al Ungariei din tezaurul de la Satchinez (jud. Timiș) / A Batch of Coins From Ferdinand I of Hungary from the Hoard of Satchinez (Timiş County)

Ferdinand I
hoards
coins
Satchinez
Adrian Magina

Notarii Caransebeşului în secolul al XVII-lea / Caransebeş Notaries in the Seventeenth Century

writing practice
Caransebeş
notary

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

Zoran Marcov

Pistoale balcanice cu cremene din colecţia Muzeului Banatului Timișoara / Flint Balkan Pistols from the Collection of Banat Museum in Timișoara

flintlock pistol
collection of the Banat Museum in Timișoara
Balkan Peninsula
Elbasan
Foča
+3
Alice Reininger

Die kameralistische Tuchmanufaktur in Apatin, 1764–1771 / The Cameralist Cloth Factory in Apatin, 1764–1771

cameralist manufacturers
monarchy
Maria Theresia
Apatin
Ciprian Glăvan

Premisele, geneza și evoluţia presei de limbă germană din Banat între anii 1771–1867 / The Genesis and Development of German Language Newspapers in Banat. 1771–1867

German language
Press
Miodrag Milin

Sârbii la 1848–1849, în Banat şi Vojvodina / The Serbs from Banat and Vojvodina in 1848–1849

Vojvodina
Illyrian privileges
legitimacy
civil war
rebellion
Radu Ardelean

Districtele medievale din Banat în viziunea lui Vicenţiu Grozescu / The Romanian Medieval Districts in Banat in the View of Vicenţiu Grozăvescu

Moyen Age
contrées roumaines
Nicoleta Demian

Medalii și diplome ale meșterului Peter Schwarz din Jimbolia în colecţia Muzeului Banatului din Timișoara / Medals and Diplomas Awarded to Peter Schwarz from Jimbolia Found in the Collections of the Banat Museum in Timişoara

collection of the Banat Museum in Timișoara
regional and international exhibitions
medals and diplomas
Jimbolia (Hatzfeld)
orthopedist Peter Schwarz
Adrian Deheleanu

Începuturile aviaţiei române / The Beginnings of Romanian Aviation

aviation
bombing
aviation unit
weapons
squadron
Carmen Albert

Ocupaţia sârbă din Banat în memorialistica bănăţeană / Serbian Occupation in Banat Memories (1918–1919)

memoir documents
Serbian army
1918 year
Miodrag Ciuruşchin

Mişcarea naţională românească pentru unirea Banatului cu România (februarie–august 1919) / The National Romanian Movement for the Union of the Whole Banat with Romania (February–August 1919)

protest meeting
people’s assembly
the undivided Banat
resolution
Vasile Dudaș

Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Caraş-Severin / 1919 Parliamentary Elections in Caraş-Severin County

Caraş-Severin county
1919 parliamentary elections
Vasile Rămneanţu

Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1934 / Activity of the Mayoralty of Timișoara in 1934

1934
Radu Păiuşan

Din istoricul activităţii Partidului Naţional-Popular în Banat în anul 1946 / From the History of P.N.P.’s Activity in Banat in the Year 1946

1946
history
National Popular Party
Vasile Rămneanţu

1965–1969: Banatul între liberalism şi tendinţe autoritariste / The Banat Between Liberalism and Authoritarian Tendencies

state of mind
political life
minority
Antonio Faur

Reflectarea în memorialistică (1946–1976) a activităţii de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord (1944) / The Actions to Save Hungarian and Northern Transylvanian Jews from Death as they Were Reflected in Memorial Writings (1944)

Turda
Oradea
Mihai Marina
A. D. Finkelstein
memorial writings
Eusebiu Narai

Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) (II) / The Financial-Banking System in the Region of Severin (1944–1948) (II)

finances
etatization
coin
banks

RECENZII

Ion C. Băltean

Câteva precizări cu referire la unele aserţiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Drașovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Drașovean and Borislav Jovanović), The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 7 g., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Niţu, Annales d’Université Valahia Târgoviște, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98

Vasile Rămneanţu

Costin Feneșan, Sub steag străin. Comuniștii și Partidul Comunist din România în Arhiva Kominternului. (1919–1924), Editura Enciclopedică, București, 2011, 1095

Zsuzsanna Kopeczny

István Petrovics, A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega- parti város 1552 előtti történetéből, Capitulum IV, JatePress, Szeged, 2008, 164 pp.

Abrevieri bibliografice