Ion C. Băltean

Câteva precizări cu referire la unele aserţiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Drașovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Drașovean and Borislav Jovanović), The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 7 g., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Niţu, Annales d’Université Valahia Târgoviște, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98

1 Ianuarie 2011

Cuvinte cheie:

-

DOI:

10.55201/FNIR2021

Abstract

-