Analele Banatului XVI 2008
Ion C. Băltean
Mihai Gligor
Călin G. Tămaș
Emanoil Sãsãran

Industria liticã cioplitã a grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Nouã. Comportament tehnic, morfologie, preferințe. Chipped Stone Industry From Foeni Cultural Group at Alba Iulia-Lumea Nouã. Tehnical Behaviour, Morphology, Preferences

Foeni group
lithic industry
Miloš Spasic

Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic

communication
contacts
Eneolithic
Bratislava type bowls
Lobate vessels
Victor Sava

Situri ale finalului epocii cuprului din Câmpia de Vest. Final Copper Age Sites From the Western Romanian Plain

Coțofeni culture
Baden culture
Western Romanian Plain
late copper age
Florin Gogâltan

Fortificațiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic. O privire generalã. Fortified Bronze Age Tell Settlements in the Carpathian Basin. A General Overview

tell
Braonze Age
Radu Ardevan

Cu privire la o gemã din colecția Brukenthal. Concernant une intaille de la collection Brukenthal

collection Brukenthal
crypto-chrétienne
IIIe siècle
gemme romane
Alexandru Flutur
Ligia Ruscu

Eine griechische Inschrift auf einem Gefäss von Berzovia

legio IIII Flavia Felix
Römerlager
Keramik
Griechisch
Epigraphik
Alexandru Szentmiklosi
Călin Timoc

Câteva date despre ceramica descoperitã la Foeni – Seliote (jud. Timio). Ceramics from Foeni – Seliote

sarmatians
decoration
ceramics
secondary oxidation
living layers
Ligia Boldea

Nobili și cnezi bãnãțeni – noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450). Nobles et knezes banatiens – des nouvelles reflexions sur quelques mutations sociales

noblesse roumaine
dons
usurpations
knezes banatiens
Adrian Magina

Albertus archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale oi cele spirituale. Albertus Archidiaconus Themesiensis. Entre le pouvoir temporel et celui spirituel

Timiș
Albertus Archidiaconus
Dumitru Țeicu

Notes concernant les débuts du monastère Saint Georges de la valée de Bârzava

monastères médievaux
patronage Saint Georges
Costin Feneșan

Întregiri oi îndreptãri la istoria banilor de Caransebeo oi Lugoj (sec. XVI-XVII). Ergänzungen und Richtigstellungen zur Geschichte der Bane von Karansebesch und Lugosch

Achatius Barcsay
Lugoj
Tomas Thorny
Caransebeș
banus
Dragoș-Lucian Țigău

Familia nobililor Vaida în secolele XVI – XVII. Die Familie Waida in den 16.– 17. Jahrhunderten

der Stammbaum
das Adeltum
das Banat
Waida
Karansebesch
Alice Reininger

Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (2. Teil)

Hoƒkammer
Dan Demșea

Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea naționalã din Arad (1857-1880). The Archpriests Petru Rațiu and Ioan Berceanu in the National Movement from Arad

Romanian National Movement
Ioan Berceanu
Petru Rațiu
Radu Ardelean

Istoria presei într-o scrisoare. Valeriu Branisce cãtre Mihail Gașpar L’histoire de la presse dand une lettre. Valeriu Branisce à Mihail Gașpar

Mihail Gașpar
Valeriu Branisce
History of the Press
Dumitru Tomoni

Contribuții bãnãțene la Marea Unire. Contribution of the native banatians to the Great Union

Establishing of Greater Romania
Ist World War
Adrian Deheleanu

Organizarea aviației române în primul deceniu interbelic. L’ organisation de l’ aviation roumaine pendant la première décennie d’ entre-guerres

escadrile
arme
aviation
unité aviatique
bombardement
Eusebiu-Marcel Narai

Aspecte privind situația minoritãții germane din județele Caraș și Severin în anii 1944-1948. Aspects Concerning the Situation of the German Minorities from Carao and Severin Districts Between 1944-1948

Severin
Caras
Germans
minority
Antonio Faur

Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de cãtre Lucrețiu Pãtrãșcanu, ministru de justiție. Considerations Regarding the Speeches Made by Lucrețiu Pãtrãșcanu, the Minister of Justice Within the Government Led by Dr. Petru Groza in Cluj in June 1945 and 1946

Politics
Minorities
Cluj
Transylvania
Speech
Vasile Rămneanţu

Renaoterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timiooara în anul 1950. Das Neugebuhr eines Museums. Das Banater Museum von Temeswar in das Jahr 1950

das Jahr 1950
Geschichte der Banater Museums
Vasile Dudaș

Ștefan Frecot.

la Conférence de la Paix de Paris 1919
le Banat
des personnalités du Banat
Hedy M-Kiss

Antimisul grecesc de la 1733. A 1733 Greek Antimension

liturgical furnishing
Greek antimension from 1733
Banat Metropolitan Seat in Timisoara
Dorina Sabina Pârvulescu

Icoane și uși împãrãtești din Banat. Catalog. Icons and royal doors from Banat in the XVIIIth century. Catalogue.

patrimony of religious paintings on mobile supports
museum collections
religious collections
royal icons
royal doors
+3
Elena Miklósik

Portretul de înalt demnitar în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în pãrțile bãnãțene ale Austro-Ungariei. The Portrait of a Dignitary in the Second Half of the 19th Century. Central and Local Models in the Areas of Banat During the Austro-Hungarian Empire

local portraiture
official representation
representation of the political leaders
pendant portraits
well-known painters
+1
Lava G. Bratu

Momente din istoria învãțãmântului muzical interbelic reflectate în presa timișoreanã. Moments in the History of Inter-War Musical Education Reflected in Timiooara Newspapers

musical columns
inter-war period
Romanian newspaper from Timișoara
musical education
Adriana Pantazi

Studiu de istoria artei oi cronicã plasticã în publicistica timiooreanã interbelicã. Kunstgeschichtliche Abhandlung und Kunstrezension in der temeswarer Publizistik der Zwischenkriegszeit

Kunstgeschichtsschreibung
temeswarer Publizistik
Kunstrezension
kunstgeschichtliche Abhandlung

RECENZII

Dumitru Țeicu

Florin Drașovean, Costin Feneșan, Alexandru Fluture, Alexandru Szentmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsana Kopeczny, Hedi M. Kiss, Raul Septilici, Niculina Dinu, Timiooara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetãrilor arheologice preventive din centrul istoric, Timiooara, 2007, 368 p, 16 planșe

Ligia Boldea

Costin Feneoan, Diplome de înnobilare oi blazon din Banat (secolele XVI-XVII), Editura de Vest, Timiooara, 2007, 268 p

Bibliographic abbreviations