Analele Banatului XXVI 2018

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE

Nathaniel Greene
Jeremy M. Hutton

A New Reading of the Latin–Aramaic Neses Bilingual (IDR III1 167 = PAT 0994), Aramaic Line 2

translation in antiquity
bilingualism
Latin epigraphy
Palmyrene epigraphy
Ana Cristina Hamat

Câteva bijuterii de epocă romană din colecţia Muzeului Banatului Montan Reşiţa / Roman Jewelery from the Collection of Highland Banat Museum from Reşiţa

Dacia Romană
Roman Dacia
Banat Region
bijuterii
chains
+6
Horaţiu Cociș

Surface and Low Altitude Surveys on the Military Vici from Sălaj County (Dacia Porolissensis) / Cercetări de suprafaţă şi de joasă altitudine la vici militari din judeţul Sălaj (Dacia Porolissensis)

military vici
Dacia Porolissensis
vici militari
judeţul Sălaj
Sălaj County
+4
Péter Forisek

The defensive system of the Cappadocia limes at the beginning of the 2nd century

client states
the Ancient Caucasus
Roman defensive system
Cappadocia
Arrian
Călin Timoc
Michal Pisz
Emil Jęczmienowski
Cristian-Adrian Ardelean

Contribuţii la cunoaşterea aşezării civile de tip vicus militar de la Pojejena / Contribution to the Research of the Vicus Militaris from Pojejena

Pojejena
roman fort
vicus militaris
fieldwalking
magnetometry
Daniela Tănase

Observații cu privire la ploscuțele de pelerin cu reprezentarea Sfântului Mina, din epoca romano-bizantină, aflate în colecția Muzeului Național al Banatului / Remarks about the Late Roman and Byzantine pilgrim flasks (ampullae) of Saint Menas from the collection of National Museum of Banat

Christian antiquities
late antiquity
Saint Menas
pilgrim flasks
antichităţi creştine
+2

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ

Remus M. Feraru

Eglise et Etat dans l’Illyrie protobyzantine a la lumiere des sources epigraphiques et litteraires (VIe-VIIe siecles)

Saint Demetrius
John of Thessaloniki
church
Emperor Justinian
bishop
+2
Elek Szaszkó

Lista de socoteli din anii 1517/1518 a domeniului nobiliar de la Sződi (Zeudy). Date privind posesiunile familiei Gersei Pető in sudul Campiei Pannonice / The registry of the revenues and expenses of the Sződi manor from 1517/1518 (Contributions to the possessions of the Gersei Pető family in the southern Region of the Great Hungarian Plain)

domeniu nobiliar
lista de socoteli
Gersei Pető family
Arad County
registry of revenues and expenses
+3

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

Costin Feneșan

Die Siebenburgischen Besitztumsverhaltnisse des Furstlichen Arztes und Rates Georg (Giorgio) Blandrata / Posesiunile din Transilvania ale doctorului şi consilierului princiar George (Giorgio) Blandrata

George (Giorgio) Blandrata
Ioan Sigismund
Ștefan Báthory
Buzd
Alba Iulia
+4
Ciprian Glăvan

Instrucţiune privind organizarea Banatului Timişan (7 octombrie 1717) / Instruction regarding the organisation of Banat of Temes region (October 7, 1717)

instruction
organisation
1717
organizare
instrucţiune
Sașa Iașin

Familia nobiliară Vuchetich de Brinye şi Cenei / The family Vuchetich nobles of Brinye and Ceney

nobility in Banat
nobilime în Banat
Croatians
croaţi
Vuchetich
Zoran Marcov

Probleme de datare a armelor balcanice din sec. XVIII-XIX aflate pe teritoriul actual al Romaniei / Issues Relating to the Dating of the Balkan Arms from the 18th–19th Centuries on the Current Territory of Romania

datarea armelor balcanice
secolele XVIII-XIX
teritoriul actual al României
datarea iataganelor
datarea puştilor balcanice cu cremene
+6
Costin Feneșan

Timişoara – Bucureşti – Istanbul: o „vanătoare” de lotri din Banat la 1800 / Timişoara – Bucharest – Istanbul: “hunting” robbers (lotri) from the region of Banat in 1800

George Császár
robbers
Alexandru Moruzi
Philipp Herbert-Rathkeal
Michael Merkelius
+2
Teodora-Daniela Moţ

Aspecte diplomatice privind recunoaşterea internaţională a independenţei depline a Romaniei / Diplomatic aspects concerning the recognition of the International Romanian State Independence

conference
conferinţă
treaty
tratat
diplomacy
+3
Maria Teschler-Nicola

Erbbiologie und “Volkstums”-Forschung am Wiener Anthropologischen Institut: Das „Marienfeld- Projekt“ 1933/34

Gemeinde Marienfeld
Rassenstudien
Anthropologen
measurements
Marienfeld community
+3
Eusebiu Narai

Situaţia economică şi politică a Banatului in anul 1946, reflectată in paginile cotidianului comunist „Luptătorul Bănăţean” din Timişoara 2/ The economic and political situation of Banat in 1946, reflected in the pages of the Communist daily «Fighter of Banat» in Timişoara

economics
economic laws
economate
legi economice
parliamentary elections

ISTORIA ARTEI ȘI CULTURII

Liana Flutur
Marius Cornea

Arhiva Virgil Birou (1903–1968) – sursă documentară pentru istoria culturii din Banat in prima jumătate a secolului al XX-lea / The Archive of the writer Virgil Birou (1903–1968) as documentary source of the cultural history of the region Banat in the first half of the 20th century

perioda interbelică
scriitorul Virgil Birou
artişti
fotografii
manuscrise literare
+5
Ana Giulia Delcea

Conceptul de vid in arta modernă şi contemporană / Concept of Void in Modern and Contemporary Art

avangarda artistică
arta moderna
vid
spaţiu
pictură
+5
Hedy M-Kiss

Iconografia Sfantului Florian pe medalioanele steagurilor istorice. Studiu comparativ / The Iconography of Saint Florian on the Medallions of Historical Flags. Comparative study. Comparative study

Steag istoric
medalion pictat
pompier
potcovar
Sfântul Florian
+7

RECENZII

Mariana Balaci

George Valentin Bounegru, The Northern Necropolis of Apulum „Ambulance Station” 1981–1985. Necropola nordică de la Apulum „Staţia de salvare”1981–1985, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, 207 p. + 45 pl

Marian Horvat

Alexandru Madgearu, The Asanids: the political and military history of the second Bulgarian empire (1185–1280), Targovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 332 p.

Claudiu Călin

Marius Oanţă (coordonator), Studii de Istorie Eclesiastică, Craiova, Editura Sitech, 2018, 320 p.

Abrevieri bibliografice