Căutare avansată

Filtre

Șterge filtrele
Miloš Spasic

Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic

communication
contacts
Eneolithic
Bratislava type bowls
Lobate vessels
Ion C. Băltean
Mihai Gligor
Călin G. Tămaș
Emanoil Sãsãran

Industria liticã cioplitã a grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Nouã. Comportament tehnic, morfologie, preferințe. Chipped Stone Industry From Foeni Cultural Group at Alba Iulia-Lumea Nouã. Tehnical Behaviour, Morphology, Preferences

Foeni group
lithic industry
Maria Mîțu

Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Timișoara- str. 9 Mai în anul 2006 Restauration and Conservation of the Monetary Hoard discovered at Timișoara, St. Gheorghe Square, in 2006

monetary hoard
medieval time
restauration and conservation
Răzvan Găvan

Ridicarea in situ, restaurarea și conservarea unui cuptor de olar din sec. al III-lea- al IV-lea d. Chr. The Recovery, Preservation and Restoration of a 3rd – 4th Centuries AD Pottery Kiln

restoration
preservation
pottery kiln
3rd – 4th centuries AD
Radu Ardeleanu

Reţetarul culinar al lui Petru Lupulov din 1857 Le Livre de cuisine de Petru (Pierre) Lupulov (Timișoara 1857)

Cooking Book 1857
Hedy Kiss

Steagul „Reuniunii de Cântări” (1882) și steagul „Asociaţiei Iubitorilor de Muzică” (1871-1891), două mărturii deosebite ale vieţii muzicale din Timișoara. The standard of the „Reunion of Songs” (1882) and the standard of the „Association of Music Lovers” (1871-1891), two special testimonies about the musical life in Timișoara

the standard
the Association of theMusic Lovers (1871-1891)
the Reunion of Songs (1882)
musical life
Lucian Popescu

Istoriografia Annales în dezvoltarea gândirii contemporane The Annales historiography in the development of contemporary thinking

the School of Annales
historiography
Gabriel Sala

Percepţia și desfășurarea judecăţii ţigănești la neamul romilor gabori . The Traditional Gabor Gypsy Court

common law
gipsies
Sînziana Preda

Biografii exemplare în comunităţi de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX.. Exemplary biographies in Czech communities from the Banat region in XIX-XX century

community
exemplary biographies
identity
biography
pemi
Vasile Rămneanţu

Câteva consideraţii privind situaţia politică și economică din judeţul Timiș-Torontal în anul 1948 Einige Wertschätzungen im Bezug mit der politische und wirtschaftliche Situation im Kreis Timiș-Torontal im Jahr 1948

Landwirtschaftlichegenossenschaften
Wahlungen
Verhaftungen
Eusebiu Narai

Aspecte din activitatea Partidului Naţional Ţărănesc în judeţul Severin (1944- 1947) Aspects of the PNŢ’s Activity in the County of Severin (1944-1947)

Political life
County of Severin
1944-1947
Dumitru Tomoni

Regionalismul cultural în Banatul interbelic. Înfiinţarea și organizarea regionalei “Astra Bănăţeană” (1937) La Régionale „Astra Bănăţeană” – une forme de Manifestation du Régionalisme culturel de l’entre- deux-guerres

la vie culturelle du Banat l’ entre - deux – guerres
le Banat roumain
La Régionale “Astra Bănăţeană”
Vasile Dudaș

Aspecte privind situaţia Banatului în anii primei mari conflagraţii mondiale Auszüge aus der geschichte des Banats in den jahren des ersten weltkrigs

politische Leben
Industrie
Landwirtschaft
der erste Weltkrieg
Ionuţ Raul Rus

Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara (1850-1938) Chamber of Commerce and Industry from Timișoara (1850-1938)

Chamber of Industry and Commerce
Lava Bratu

Evoluţia vieţii muzicale timișorene în perioada antebelică Evolution of pre-war musical life in Timișoara

the 18th and the 19th century
historical and geo-cultural context
local character
premises of musical life
evolution
+3
Alice Reininger

Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (1. Teil) Wolfgang von Kempelen and the impopulation policy under Maria Theresia and Joseph II. in the Banat region (part I)

Siedler
Adelstand
Hofkammer
Kempelens Leben
Marlen Negrescu

Desfiinţarea instituţiei comunionului pe teritoriul fostei graniţe militare bănăţene Die Auflösung der Komunuion Institution auf der Grenzgebiet des XIII-ten Regimentes

Institution der Kommunion
das Banat
Ende des 19. Jh.
Militärgrenze
Ligia Boldea

Consideraţii asupra familiei unui viceban al Severinului: Mărganii Considerations sur la famille d’un viceban de Severin: Mărganii

causes jugées
viceban du Severin
Marga
noblesse roumaine
Ibolya Şipoş

Contribuţii la istoricul nobilimii lugojene, Contributions á l’histoire de la noblesse de la ville de Lugoj

XVth-XVIIth c.
Nobility
Florin Mărginean

Cahle medievale târzii din colecţia Muzeului din Arad Late Medieval stove tiles in Arad Museum collections

Arad Museum
Late Medieval stove tilles
Pagina 22 din 25