Căutare avansată

Filtre

Șterge filtrele
Doina Benea
Simona Regep

Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum

Alexandru Szentmiklosi

International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 –04.01.2014

Vasile Dudaș

Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviaţiei mondiale

Florin Draşovean

Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Nouă, la ceas aniversar

Zsuzsanna Kopeczny

István Petrovics, A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega- parti város 1552 előtti történetéből, Capitulum IV, JatePress, Szeged, 2008, 164 pp.

Vasile Rămneanţu

Costin Feneșan, Sub steag străin. Comuniștii și Partidul Comunist din România în Arhiva Kominternului. (1919–1924), Editura Enciclopedică, București, 2011, 1095

Ion C. Băltean

Câteva precizări cu referire la unele aserţiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Drașovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Drașovean and Borislav Jovanović), The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 7 g., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Niţu, Annales d’Université Valahia Târgoviște, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98

Călin Timoc
Lajos Kakucs

Recenzii

Ligia Boldea

Costin Feneoan, Diplome de înnobilare oi blazon din Banat (secolele XVI-XVII), Editura de Vest, Timiooara, 2007, 268 p

Dumitru Țeicu

Florin Drașovean, Costin Feneșan, Alexandru Fluture, Alexandru Szentmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsana Kopeczny, Hedi M. Kiss, Raul Septilici, Niculina Dinu, Timiooara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetãrilor arheologice preventive din centrul istoric, Timiooara, 2007, 368 p, 16 planșe

Florin Fodorean

Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli: Introduzione alla topografia antica, il Mulino, Bologna, 2004, 210 p.

Florin Fodorean

Armata în sud-vestul Daciei Romane. Die armee im sudwesten des Romischen Dakien, Ed. Mirton, Timișoara, 2005, 225p., 9 fig.

Dan Sebastian Crişan

Gérard Chouquer și François Favory, DICŢIONAR DE TERMENI ȘI EXPRESII GROMATICE, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2006

Raoul M. Şeptilici

Iliese Marcel, INSIGNELE AVIAŢIEI MILITARE ROMÂNE. Romanian Air force Badges, Ed. Mirton, Timișoara, 2007

Florin Draşovean

The neolithic tells from Parţa and Uivar (South-west Romania). Similarities and diferences of the organization of the social space

organization of social space
Parţa and Uivar tells
Cristian Schuster

CAPUT STENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr. / Caput Stenarum at 117–118 AD

Zsuzsanna Kopeczny

Cuţite medievale târzii şi pre-moderne din colecţia Muzeului Naţional al Banatului / Late Medieval and Early Modern Knives from the Collection of the National Museum of Banat

knives
Evul Mediu târziu
cuţite
Late Middle Ages
National Museum of Banat
+1
Zoltan Iusztin

Stăpanitorii cetăţii Severin in secolul al XIV-lea / Lords of the Fortress of Severin in the 14thCentury

Regatul Ungariei
Banatul de Severin
The Banate of Severin
Wallachia
The Hungarian Kingdom
+5
Adrian Andrei Rusu

Jetoanele medievale din ceramică: utilităţi cu multiple dubii de interpretare / Medieval Ceramic Jetons: A Use with Multiple Doubts of Interpretation

Bizere Monastery
gaming pieces
medieval spindle knobs
Mănăstirea Bizere
piese pentru jocuri
+2
Călin Cosma

Repere arheologice privind statutul politic al Crișanei și Banatului românesc în Kaganatul avar / Archaologische Hinweise fur den politische Status des Kreischgebietes und des rumanischen Banats im Rahmen des awarischen Khaganats

războinici
Avari
cimitire
statut politic
graniţe
+5
Pagina 3 din 24