Căutare avansată

Filtre

Șterge filtrele
Valentin Cedica

CATALOG AL OBIECTELOR DIN METAL ATRIBUITE CULTURII BASARABI DESCOPERITE ÎN BANAT

metal artifacts
Basarabi Culture
Banat
Romania
catalogue
Sorin Felea
Florin Gogâltan

DIN COLECȚIILE MUZEULUI NAȚIONAL AL BANATULUI DIN TIMIȘOARA. III. DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA BANATSKI KARLOVAC (KÁROLYFALVA, KARLSDORF), SERBIA

Bz C2/D-Ha A
Cruceni Belegis II ceramic style
Banatski Karlovac
Bronze Hoard
Serbia
+1
Călin Timoc

Costin Feneșan (edit.), Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria – vol. XII „Lumea lui Horea” în Banat și la sud de Carpați, Ed. Academiei Române, București, 2020, 351 pag.

Ligia Boldea

Cristina Feneșan, Convertiri la islam în spațiul carpato-dunărean (secolele XV-XIX), Editura Militară, București, 2020, 466 pag.

Péter Bara

Adrian Magina, Acta et documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500-1552. Collegit et edidit Hadrianus Magina, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 276 pages

Ana Cristina Hamat

Jelena Anđelković Grašar, Femina Antica Balcanica, Arheološki Institute, Ed. Evoluta, Belgrade, 2020, 281 pag.

Florin Medeleț

Cercetările arheologice de la cetatea Șoimoş (jud. Arad) din anii 1966-196 (jurnal de săpătură) / The archaeological researches of Şoimoş castle (Arad County) from 1966-1967 (excavation diary).

Șoimoș castle
systematic archaeological research
excavation diary
medieval castle
Ion Dragomir

Noi descoperiri arheologice în Clisura Dunării / New Archaeological Discoveries in the Danube Gorge Area

Danube Gorge
Liubkova
Gornea
Liborajdea
periegesis
Sabin Adrian Luca
Florentin Perianu

Brukenthal National Museum (public institution founded in 1817). Cultural relations with universities, museums, research institutes and personalities in the last 15 years

Brukenthal Museum
links with cultural and scientific institutions
Romania
Transylvanian culture and civilization
Europe
Marius Cornea

Albert Krausz (1892-1958), arhitect și portretist al Timișoarei interbelice în surse memorialistice / Albert Krausz (1892-1958), architect and portraitist in the interwar city of Timișoara in the memorial sources

painter
interwar period
memorial sources
Timișoara
portraitist
+4
Iharka Szücs-Csillik
Zoia Maxim

Școala clujeană de astronomie culturală / The School of Cultural Astronomy from Cluj-Napoca

necropolis
sanctuaries
cultural astronomy
ethnoastronomy
archaeoastronomy
Vasile Rămneanțu

Reacții de nemulțumire față de regimul politic comunist din România la începutul anilor '70 în județul Timiș / Reactions of Discontent Towards the Romanian Communist Political Regime in the Early 1970s in Timis County

Timiș-Torontal County
mentality
population
Securitate
Marian-Alin Dudoi

General Rădescu’s last year in Romania (May 7th, 1945 - June 15th, 1946)

Communism
cold war
Diplomacy
human rights
democracy
Mihai Adrian Panu

Identităţi etno-culturale şi mecanisme ale etnicității în contextul securitar interbelic: comunităţile de şvabi din România Mare / Ethno-cultural identities and mechanisms of ethnicity in the interwar security context: Swabian communities in Greater Romania.

ethnicity
social structure
Great Union
Swabians
Banat
Ion Cârja

Ortodocși și greco-catolici în Banat (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Perspectiva lui Ioan Boroș / Orthodox and Greek Catholics in Banat (second half of the 19th and early 20th century). The perspective of Ioan Boroș

multiculturalism
Greek Catholicism
orthodoxy
Ioan Boroș
Banat
+1
Costin Feneșan

Demografie și economie în Granița Militară Bănățeană la începutul secolului al XIX-lea / Demography and Economy in the Banatic Military Border at the Beginning of the 19th Century

Military Community Bela Crkva
Military Community Pancevo
Romanian-Illyric Regiment no. 13
German Banatic Regiment no. 12
Banatic Military Border
Sașa Iașin

Contribuții la istoria familiei nobiliare Damaszkin de Berekszónémeti / Contributions to the History of the Noble Family Damaszkin of Berekszónémeti

Banat
social elites
Beregsăul Mic
nobility
Ljubomirovics-Damaszkin
Zoltan Iusztin

Documente medievale din colecția familiei Forgács / Medieval documents from the collection of Forgács family

Diplomatikai Levéltár fund
National Archives of Hungary
medieval documents
Forgách archive
Haraszti family
Călin Timoc
Michal Pisz
Agnieszka Tomas

Noi observații în legătură cu topografia sitului arheologic de la Tibiscum-Jupa (jud. Caraș-Severin) / New data about the topography of the archaeological site Tibiscum-Jupa (Caraș-Severin County)

roman fort
vicus
Roman Dacia
non-destructive archaeology
lanscape archaeology
+2
Sorin Felea
Florin Gogâltan

Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. II. Brățara de tip Regelsbrunn de la Ghilad (județul Timiș) / From the collections of the National Museum of Banat in Timișoara. II. The Regelsbrunn type bracelet from Ghilad (Timiș County).

Romanian Banat
Late Bronze Age
Regelsbrunn type bracelets
Pagina 3 din 26