Analele Banatului XXII 2014

None | None

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE

Adina Boroneanț
Kath McSweeney
Clive Bonsall

Schela Cladovei 1982 – A Supplement to the Original Excavation Report of Vasile Boroneanț

cercetări din 1982
Neolitic timpuriu
Mezolitic
Porțile de Fier
1982 excavations
+3
Florin Draşovean

Despre cronologia relativă și absolută a neoliticului și eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Bayesiană / Remarks on the Relative and Absolute Chronologies on the Neolithic andEarly Eneolithic of the Eastern Carpathian Bassin. A Bayesian approach

neolitic târziu și eneolitic timpuriu
cronologie relativă și absolută
bazinul carpatic
Banat și Transilvania
abordare Bayesiană a datelor ¹4C
+5
Dragoș Diaconescu

Despre cultura Turdaş şi poziția sa cronologică / About Turdaş culture and its chronological position

cronologie absolută
analiză de corespondenţă
neolitic târziu
cultura Turdaş
Transylania
+2
Mihai Gligor

Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană / The beginning of EarlyEneolithic in Transylvania: a Bayesian approach

Eneolitic
Bayesian approach of the 14C AMS data
Petrești-Groapa Galbenă și Răhău-Dealul Şipotului
modelarea datelor C14 AMS
Răhău-Dealul Şipotului
+2
Gheorghe Corneliu Lazarovici
Magda Cornelia Lazarovici

Despre marile teme religioase din cultura Vinča / About the Great Religious Themes of Vinča Culture

religious themes
Vinča culture
teme religioase
cultura Vinča
Cristian Eduard Ștefan

Câteva date despre locuirea de tip Boian-Vidra de la Radovanu- La Muscalu, jud. Călărași / Some Data About Boian-Vidra Type Habitation from Radovanu-La Muscalu, Călărași County

pottery
Boian-Vidra
settlement
Early Eneolithic
old exacavations
+6
Cristian Schuster

CAPUT STENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr. / Caput Stenarum at 117–118 AD

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ

Călin Cosma

O locuință de războinic din secolul VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe (jud. Mureş) / A 7th Century Warriorhouse at Iernut/Sfântu Gheorghe (Mureş County)

weapons
warrior
dwelling
Early Middle Ages
războinic
+2
Radu Harhoiu
Erwin Gáll

Necropola din secolul XII de la Sighişoara-Dealul Viilor, punctul „Necropolă”.Contribuții privind habitatulepocii medievale timpurii în Transilvania estică / The 12th century’s cemetery from Sighişoara-Dealul Viilor, place‘Necropolă’. Contribution Concerning the Habitat From the Early Middle Age in Eastern Transylvania / Das Gräberfeld des 12. Jhs. von Sighişoara-Dealul Viilor, Fundstelle „Gräberfeld” („Necropolă”). Beiträge zummittelalterlichen Habitat aus Ostsiebenbürgen (12. – 13. Jhs.)

Sighişoara-Dealul Viilor
secolul XII
necropolă
microcomunitate
12th century
+5
Peter Bučko

The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary

Romance population
Srem
Spiš
Tokaj
pilgrims
+7
Adrian Magina
Livia Magina

O ascultare de martori şi realități bănățene într-un document din 1539 / A hearing and banatian realitiesin a document from 1539

dispute over properties
noble families
dispută pentru proprietate
familii nobile
1539
Ligia Boldea

Tradiție şi continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj – Gârleştenii de Rudăria / Tradition and continuity in the world of the romanian officials from the Banat of Caransebeş and Lugoj – the Gârleşteanu of Rudăria family

the Gârleşteanu family
offcials
16th–17th centuries
familia Gârleşteanu
demnitari
+2

ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANA

Costin Feneșan

O descriere a cetății Timişoara din august 1716 / A description of the Fortress of Timişoara (Temeswar) from August 1716

fortress of Timişoara (TEMESWAR)
lucrări de fortificaţie
porţile cetăţii
1716
cetatea Timişoara
+2
Sorin Mitu

Analiza identităților țărăneşti din Transilvania prin intermediul izvoarelor folclorice / An analysis of peasant identities in Transylvania through folkloric sources

18th – 19th centuries
folklore
historical sources
peasant identities
secolele XVIII – XIX
+3
Cristian Graure

„Argint şi soare”. Originile fotografiei prin evoluții tehnice între 1800 şi 1900 / “Silver and sunshine”. The Origins of Photography by means of Processes between 1800 and 1900

tehnici
1800
1900
Niépce
Daguerre
+5
Lajos Kakucs

Gărzile civice şi societățile de tir din Banat între anii 1717 – 1919 / Civic Guards and Shooting Societies in Banat between the Years 1717 and 1919

Schützenvereine
Bürgerwehren
Werkschützen
meșteri trăgători
societăţi de tir
+1
Nicoleta Demian

Despre medaliile familiei Weifert din Pančevo / The Medals of the Weifert Family from Pančevo

medalii
Ignaz Weifert
Georg Weifert
Hugo Weifert
fabrica de bere Weifert din Pančevo
+7
Vlad Popovici
Ovidiu Emil Iudean

Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918

Austro-Ungaria
alegeri parlamentare
periodice electorale
presă politică
Austria-Hungary
+3
Miodrag Milin
Drago Njegovan

Voivodina în octombrie – noiembrie 1918 (Banatul, Bacica, Barania şi Sremul – unificarea cu Serbia) / Vojvodina in October – November of 1918 (Banat, Bacska, Baranja and Srem – Unification to Serbia)

armistiţiu
proclamaţie
autodeterminare
consiliu naţional
unificare
+5
Vasile Rămneanţu

Contribuția Primăriei municipiului Timişoara la dezvoltarea mişcării teatrale interbelice timişorene / The contribution of Timișoara City Hall at the developement of the inter- war local theatrical movement

thetrical movement support
Romanian permanent theatre
City Hall of Timișoara
sprijin mişcare teatrală
teatru permanent românesc
+1
Marian-Alin Dudoi

Slamming the door in Bucharest: Soviet Steps in imposing the Groza Government (March 1st to 6th, 1945)

dictatură
Comunism
Uniunea Sovietică
political regime
Communism, dictatorship
+3
Miodrag Milin
Andrei Milin

Clisura bănățeană (a Dunării) – enclavă iugoslavă nord-dunăreană în anii 1944 – 1947 sau experiment comunist românesc „avant la lettre” / The Banatian Canion (of Danube) – an Yugoslav North-danubian Enclave in the 1944 – 1947 Years or a Romanian communist Experiment “avant la lettre”

Straja naţională
partizani
OZNA
FAS
Consiliul voluntarilor slavi
+5
Delia Cora

Propaganda politică pentru și în timpul naționalizării comuniste / Political propaganda during and for communist nationalization

comunism
naționalizare
propagandă politică
cenzură
represiune
+5
Philippe Henri Blasen

Darstellung der Deutschen und der deutschen Minderheiten Rumäniens in den rumänischen Schulbüchernfür Geschichte und für Erdkunde der 3. bis 10. / 12. Klasse 1948 – 1989: Eine Periodisierung / The representation of the Germans and German minorities in the Romanian school history books (grades 3–10/12), between 1949 and 1989. A chronology

învățământ
manuale școlare
Republica Democrată Germană
Republica Federală Germania
șași
+10

MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE,RESTAURARE, CONSERVARE, VARIA

Mihai-Corneliu Popovici Donici

Metodă de reconstituire a construcțiilor, D – 1, pe baza datelor arheologice / The method of reconstructing the structures, D-1, based on archaeological data

archeology
reconstitution
architecture
reconstituire
arhitectură
Alexandru Szentmiklosi

International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 –04.01.2014

Abrevieri bibliografice