Analele Banatului XXIII 2015

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Ljubo Fidanoski

Home Sweet Home: Neolithic Architectural Remnants from Cerje – Govrlevo, Republic of Macedonia

Republica Macedonia
case neolitice
Arhitectura neolitică
Republic of Macedonia
Cerje – Govrlevo
+3
Michael Glascock
Alex Barker
Florin Draşovean

Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Banat (Southwest Romania) by X-ray Fluorescence

sourcing obsidian artifacts by X-ray Fluorescence
sursele de la Čejkov și Vinicky
neolitic și eneolitic în Banat
sursele de obsidian
artefacte din obsidian
+2
Cosmin Ioan Suciu

Metodologia analizei post‑săpătură a sitului de la Turdaş (I). Câteva observaţii legate de modalitatea de publicare şi interpretare a sistemului de fortificare / Post-excavation Analysis Methodology of Turdaş Site (I). Some Observations on Earlier Publication and Interpretation of the Fortified System

post excavation methodology
fortification system
metodologia post-săpătură
Turdaş
Sorin Tincu

Cercetările arheologice de la Hunedoara. Considerații privind încadrarea culturală și cronologică a descoperirilor / The Archaeological Researches from Hunedoara. Considerations Regarding Cultural and Chronological Framing of the Discoveries

modelare Bayesiană a datelor 14C
Bayesian approaches of 14C dates
independenţă
Alina Bințințan

Confecționarea experimentală a ceramicii preistorice: tehnica presării în forme de lut / Creating Experimental Prehistoric Pottery: Pre‑shaped Clay Molds Pressing Technique

mold pressing technique and coilling technique
black-topped pottery
experimental archaeology
tehnica presării și tehnica sulurilor
ceramică black-topped
+2
Dragoș Diaconescu
Sven Brummack

O abordare Bayesiană a datelor AMS aparţinând epocii cuprului din Câmpia Panonică / A Bayesian Approach of the AMS Data from the Great Hungarian Plain’s Copper Age

Epoca timpurie şi mijlocie a Cuprului
abordare Bayesienă
cultura Tiszapolgár
cultura Bodrogkeresztúr
grupurile Hunyadihalom-Lažňany
+6
Florin Gogâltan
Florin Draşovean

Piese preistorice din cupru şi bronz din România aflate în colecţiile British Museum, Londra. I / Prehistoric Copper and Bronze Age Objects from Romania Found in the Collections of the British Museum in London. I

apocryphal deposit Oradea IV
Prehistoric Copper and Bronze Age objects
depozit apocrif Oradea IV
British Museum
Piese preistorice din cupru și bronz
Coriolan Horaţiu Opreanu

Arhitectura epocii Latene din Munții Șureanu (Sebeșului). O analiză metodologică / The Architecture of the Late Iron Age in the Șureanu (Sebeșului) Mountains. A Methodological Approach

Spanish horreos
granaries
temples
Greek influence
hambare din Spania
+2
Doina Benea
Simona Regep

Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ

Daniela Tănase

Consideraţii cu privire la o aplică de faleră din epoca avară târzie descoperită la Timişoara-Podul Modoș / Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş

războinici
epoca avară
phalerae
tombs
warriors
+3
Zoltán Iusztin

Vicecomiţi în comitatul Timiş (sec. XIV – XV) / Viscounts in Timiş County (14 th– 15th).

familiarity
castellans
viscounts
familiaritate
feudalism
+2
Ligia Boldea

Prezenţe feminine în sistemul domenial medieval bănăţean (1300 – 1450) / Female Presences in the Banat Medieval Domaine (1300 – 1450)

real estate ownership
noble females
counties
the Angevine Age
stăpânire funciară
+3
Oana Toda

Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medieval / North Transilvanian Communication Routes and the Traffic Orientation of Medieval Cluj

rețea rutieră
vamă
direcție comercială
administrație
terminologie medievală
+5
Adrian Bălășescu
Valentin Radu
Florin Draşovean

Studiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare / L’étude du matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires

période ottomane
Moyen Age
archéozoologie
epoca otomană
ev-mediu
+1

ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANA

Sorin Mitu

Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII – XX) / Genealogical and Prosopographical Data Regarding Cornea-Barbu of Ileni Family (17th – 20th Centuries)

history of élites
prosopography
genealogy
secolele XVII–XX
istoria elitelor
+2
Zoran Marcov

Contribuţii la identificarea şi clasificarea puştilor vest-balcanice cu cremene prezente în muzeele din România / Contributions to Identifying and Classifying Western Balkans Flintlock Rifles from the Romanian Museums

puşcă cu cremene
tančica
arnautka
roga
karanfilka
+6
Lajos Kakucs

De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor din Timişoara / From the Pacha’s Fountain near the Dervishes’ Monastery to the Park of Roses. Contributions to the History of the Parks in Timişoara

roses
pomiculture
gardeners
parks
trandafiri
+3
Costin Feneșan

Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici / A Forgotten Hero: Michael Knight of Iacobici

Romanian-Banatian 13th Border-Regiment
Iron Crown-Order
Michael knight of Iacobici
româno-bănățean
Regimentul nr. 13 de graniță
+3
Irina Vastag

Cultura instituției militare din Timișoara specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe – produsul evoluției sale istorice distincte / Die Kultur der fur Brandloscheinsatze und Spezialeinsatze im Falle von Naturkatastrophen und Notsituationen zustandigen Militareinrichtung Temeswar – ein Produkt ihrer eigenen geschichtlichen Enwicklung

cultura organizațională
profilul cultural identitar
perspectiva istorică
instituția militară din Timișoara
specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe
+4
Andreea-Mihaela Creangă

Războaiele balcanice ca spectacol mediatic: relatarea jurnalistică / Balkan Wars as a Media Spectacle: the Journalistic Story

public
coverage
Balkan wars
acoperire mediatică
Balcani
+1
Miodrag Milin
Drago Njegovan

Mitropolia de Karlowitz şi relaţiile sârbo-române din cuprinsul Monarhiei habsburgice / The Metropolitanate of Karlowitz and Serbo-Romanian Relations within The Habsburg Monarchy

Ortodoxia sârbă
Ortodoxia română
Mitropolia de Karlowitz
Mitropolia de Sibiu
Austria
+10
Ljiljana Bakić

Felix Milleker’s Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 1880’s and 1940’s

ancient archaeology
ancient history
Milleker (1858–1942)
Alina-Cătălina Ibănescu

Studiul de caz: activitatea profesorului Ioan Ursu reflectată în ziarul „La Roumanie” în timpul misiunii universitare din Franța (1918 – 1919) / Professor Ioan Ursu’s Activity as Written in the ‘La Roumanie’ Newspaper during his Academic Mission in France (1918 – 1919). A Case Study

ziarul,,La Roumanie”
misiune universitară
Ioan Ursu
newspaper „La Roumanie”
university mission
Sergiu Soica

Episcopul Iuliu Hossu de la Unirea de la Alba Iulia în închisorile regimului comunist din România / The destiny of Bishop Iuliu Hossu: From the Great Union in Alba Iulia to the Romanian Communist Penitentiaries

Biserica Română Unită cu Roma – Greco-Catolică
Unirea de la Alba Iulia
Episcopul Iuliu Hossu
regimul comunist
închisoarea Sighet
+5
Ovidiu Emil Iudean

The Banat Political Elite during the 1926 General Elections

1926 parliamentary elections
opțiuni politice
elită politică
alegerile parlamentare din 1926
political options
Marian-Alin Dudoi

The Accommodation of the British Mission in Romania (1944)

Al Doilea Război Mondial
Statele Unite
Diplomație
World War Two
the United States
+2
Vasile Rămneanţu

Din culisele unei întâlniri la nivel înalt de la Timişoara. Vizita lui Iosip Broz Tito din februarie 1969 / Aspects from the Backstage of a High Level Meeting at Timișoara. The Visit of Iosip Broz Tito from February 1969

Ceaușescu – Tito meeting
post-war Romanian-Yugoslavian relationships
1969
întâlnire Ceauşescu –Tito
relaţii româno-iugoslave postbelice
José Díaz-Diego

El advenimiento democrático en la Rumanía de 1990 y el principio del fin de su agricultura colectiva / The Democratic Advent of 1990’s Romania and the Beginning of the End of its Collective Agriculture

National Salvation Front
agrarian counter-reform
colective agriculture
1990
Frente de Salvación Nacional
+3

Bibliographic abbreviations