Advanced search

Filters

Remove filters
Adrian Magina

Între Luther și Mahomed. Catolicii din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XVI-lea Between Luther and Mahomed. The Catholics from Timișoara în the second half of the XVI th century

catholics
XVI the century
Middle Age
Maria Hadiji Vasinca

Câteva consideraţii cu privire la cultul Cavalerilor Danubieni. Clasificări Quelques considerations à propos du Culte des Cavaliers Danubiens. Clasifications

religion roumain
tipologique de representation
dieu Canvaliers
plaques votives
Alexandru Gh. Sonoc

Observaţii referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populaţiei daco-romane și în cele ale dacilor liberi Betrachtungen bezüglich einiger in den Gräberfelder der dakisch-römischen Bevölkerung und in denjenigen der freien Daker entdeckten Schmuckstücke

römische und spätrömische Zeitspanne
Importe
Gräbern
Călin Timoc

Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum Über die Soldatenbaracken der römischen Garnison von Tibiscum

Dakien
Dach
Balken
Gruben
Grund
+2
Alexandru Flutur
Liana Flutur

O pensetă chirurgicală și un bronz din castrul Bersobis A Surgical Pincette and a Bronze from the Fortress at Bersobis

stag statuette
roman bronze
roman surgical tool
pincette
legio IV Flavia Felix
+2
Alexandru Flutur

Un gladius din castrul Bersobis A gladius from the Fortress at Bersobis

legio IV Flavia Felix
legionary fortress
Bersobis
gladius
Ana Voloșciuc

Scrierea cursivă în Dacia romană Italic writing in Roman Dacia

Letters
Waxbords
Grafitti
Brickstone
Dacia Province
Liana Oța

Sarmaţii din Muntenia și Imperiul Roman Die Sarmaten aus Muntenien und Römischen Reich

Stipendien
Gräber
Moesia Inferior
Roxolanen
Georgeta El Susi

Raport preliminar asupra resturilor faunistice de la Deta-Dudărie. Campania 2005 Preliminary report of the faunal remains from Deta-Dudărie. The 2005 campaign

kill-off patterns
animal farming
Cruceni-Belegiš Culture
Raoul M. Şeptilici

Două interesante monete descoperite în Banat Deux interessantes pièces de monnaie découvertent dans le Banat

monnaie barbares
Delmatius
Hadrianus
Pesac
Doina Benea

Cu privire la administrarea salinelor din Dacia Romană Über die Verwaltung der Salzgruben aus römischen Dakien

Verwaltung der Salzgruben
conductores salinarum
Salzgewinnung
Salz
Gabriel Sala

Revolta de la ITA din 1947 / The events from 25 aprilie 1947 from the textile industry of Arad

anticommunist rebellion
Arad
1947
Vasile Rămneanțu

Reacția opiniei publice din județul Timiș-Torontal față de viața politică și economică din anul 1947 / Public reactions to the 1947 politic and economic life in the Timiș - Torontal County

political and economic life
1947
Valeriu Giuran

Considerații privind participarea batalionului I din regimentul 5 vânători instrucție în cel de-al doilea război mondial, campania de Vest, la luptele din ziua de 16 septembrie 1944, în sectorul de apărare de la sud de Timișoara. Considerations sur la participation du bataillon I er du regiment 5 chasseur d'instruction pendant la deuxieme guerre mondial, campagne de l'quests, da la lutte de 16 septembre 1944 dans la position de defense de Timișoara

1944 defence
Eusebiu Narai

Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-al doilea război mondial. / Aspects regarding the local trade (Commerce) in the Severin district during the interwar period and the Second World War

trading between 1919-1945
Severin County
Răzvan Pinca

Poziții antimasonice în presa interbelică lugojeană / Anti-Mason Views in the press from Lugoj in the Inter-World wars Period

Lugoj
masonry
press
Dumitru Tomoni

Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalism cultural / Espoins et desillusions dans le Banat de l'entre deux guerres. Le regionalisme culturel

culturals problems
Banat between wars
Ovidiu Roșu

Organele silvice ale Comunității de Avere a fostului regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeș / Les structures sylvicoles de la communaute d'argent de l'ancient regiment militaire no. 13 roumain Banatique de Caransebes

wealth community
18th – 19th c.
13th Romanian Border Regiment
Radu Ardeleanu

Legende urbane consemnate în publicistica timișoreană / Legendes urbaires de Timișoara publiees l"entre deux querre

Legends about Timisoara
Vasile Dudaș

Spațiul bănățean în dezbaterile Conferinței de Pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torontal/ L'espace du Banat dans les debats de la Conference de Paix de Paris. L'introduction de l'administration roumaine dans les departments de Caraș-Saverin et Timiș-Torontal.

Peace Conferince from Paris
Page 23 from 25