Advanced search

Filters

Remove filters
Magda Cornelia Lazarovici

Câteva vase de cult de la Scânteia-Dealul Bodești/La nuci (jud. Iași) / Cult Vessels from Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci (Iași County)

Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci
Cucuteni A
rhyton
kernos
hora type
+1
Adela Kovács

Methodological considerations on the dactyloscopic analysis performed on an anthropomorphic statuette from the Cucuteni A-B phase

Cucuteni culture
microscopy
antropomorphous statuette
dactyloscopy
pottery
Sote Angeleski

Orțișoara preistorică - fortificție rondel / Prehistoric Orțișoara, Rondelle type fortification

Timişoara
Arad
Banat
asezare de tip rondel
epoca cuprului
+8
Georgeta El Susi
Cristian Oprean

Particularități ale vieții spirituale ale comunităților neolitice de la Parța (județul Timiș) prin prisma datelor arheozoologice / Peculiarities of the spiritual life of the Neolithic communities from Parța (Timiș County) in terms of archaeozoological data

neolitic
practici rituale
viața spirituală
Cultura Banatului
arheozoologie
+1
Cristian Virag

Considerații privind pintaderele din nord-vestul României / Regarding the Early Neolithic clay stamps from North-Western Romania

simboluri
nord-vestul Romaniei
neolitic timpuriu
pintadere
Marco Merlini

Prehistoric double godess giving birth

double godess
prehistoric figurines
symbolism of childbirth
mother godess
Canay Alpagut

White-on-red painted pottery in the Early Neolithic: a comparative analysis

correspondence analysis
white-on-red panted pottery
Western Anatolia
Balkans
Early Neolithic
Adina Boroneanț

The early Neolithic of the Romanian Iron Gates. A brief review

Iron Gates
Early Neolithic
Sabin Adrian Luca

Profesorului Gheorghe Corneliu Lazarovici la 80 de ani

tribute
John Nandris

For Professor Gheorghe Lazarovici

neolitic
tribute
Daniela Tănase

Ioan Stanciu, Aşezarea de la Lazuri-Lubi Tag (jud. Satu Mare). Aspecte ale locuirii medievale timpurii în nord-vestul României, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (2019), 446 pagini.

Călin Timoc

Vladimir P. Petrovic, Les voies et agglomérations romaines an cœur des Balkans. Le cas de la Serbie, Ausonius Editions, Bordeaux, (2019), Colecția Scripta Antiqua nr. 120, 193 p. (cu 41 figuri incluse în text și index de toponime și localități la final).

Lavinia Grumeza

E. Istvánovits, V. Kulcsár, Sarmatians: History and Archaeology of a Forgotten People (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 123), Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2017 (ISBN 978-3-88467-237-2), 501 pages, 329 figures.

Claudiu Călin

Marius Oanţă (coordonator), Studii de Istorie Eclesiastică, Craiova, Editura Sitech, 2018, 320 p.

Marian Horvat

Alexandru Madgearu, The Asanids: the political and military history of the second Bulgarian empire (1185–1280), Targovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 332 p.

Mariana Balaci

George Valentin Bounegru, The Northern Necropolis of Apulum „Ambulance Station” 1981–1985. Necropola nordică de la Apulum „Staţia de salvare”1981–1985, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, 207 p. + 45 pl

Adrian-Cosmin Iuşan

Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Daian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrucken, Editions Universitaires Europeennes, 2017, 94 p.

Mihai-Octavian Groza

Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coordonatori), „The Unknown War” from Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iaşi/Konstanz, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” / Hartung-Gorre Verlag, 2016, 308 p.

Mircea Măran

Maria Alexandra Pantea, Relatări din Primul Război Mondial prezentate in presa ecleziastică din Banat, Editura Tritonic, 2017, 302 pagini

Valy Ceia

Laurențiu Nistorescu, Oglinzile Celuilalt. Barbaricum, intre admirație și teamă, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 218 p.

Page 2 from 24