Analele Banatului XXVII 2019

REMEMBER ALEXANDRU SZENTMIKLOSI (1971–2019) | Andrei Georgescu

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE / ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY

Adrian Doboș
Wei Chu

Between the Woods and the Water: The Early Upper Paleolithic from the Romanian Karst

Caves
Middle to Upper Paleolithic transition
Initial Upper Paleolithic
Demography
Geoarcheology
+4
Sabin Adrian Luca
Tiberiu Bogdan Sava
Maria Ilie
Andreea Dima
Daniela Pascal
+5

Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (cercetările preventive ale Anului 2011) (V). Cronologia absolută a Culturii Turdaș în situl eponim acesteia

Transilvania
neolitic
eneolitic şi perioada dacică clasică
analize radiocarbon
Turdaş-Luncă
+5
Laura Dietrich
Oliver Dietrich

Ein Vergessener Hortfund aus Kronstadt (Braşov) in Rumänien. Das Burzenland (Ţara Bârsei) als Hortlandschaft / A Forgotten Hoard from Brașov (Romania). Bronze Age Hoarding in the Ţara Bârsei Region.

Bronzezeit
Braşov
Hort
Tüllenbeil
hoard
+4
Claes Uhnér

Protection and Control: Middle Bronze Age Fortified Settlements in the Benta Valley, Hungary

Epoca Bronzului
Political economy
conflicts
tells
fortified settlements
+6
Marija Ljuština

Rediscovering old finds? Notes on the Bronze Age graves with amber in Western Serbia

Western Serbia
tumuli
necropolises
amber
graves
Ioan Bejinariu
Alin Henţ

Depozitul de bronzuri de la Gherla, județul Cluj / The Bronze Hoard from Gherla, Cluj County

depozite de piese de bronz
Epoca Bronzului
intercultural relations
salt exploitation
relaţii interculturale
+2
Victor Sava

The Late Bronze Age settlement at Șagu and the early use of the channeled pottery

absolute chronology
Cruceni-Belegiš
channelled-decorated pottery
LBA
Lower Mureş Basin
Andrei Georgescu

Living Downtown. An Early Iron Age Settlement Discovered in the Center of Timișoara

wells
habitat
Early Iron Age
Settlement
Aurel Rustoiu

Magia ascunsă a unor amulete din Dacia preromană. În legătură cu un pandantiv-căldărușă din sudul Transilvaniei / The hidden magic of some amulets from pre-Roman Dacia. About a bucket-shaped pendant discovered in southern Transylvania

magie
amulete
pandantiv-căldăruşă
Dacia pre-romană
mobilitate umană
+5
Amy Hendricks
Rebecca Moorman
Nathaniel Greene
R. Jesse Pruett
Jeremy M. Hutton

Epigraphic Notes on two Bilingual Inscriptions in the National Museum of Banat (IDR III/1 170 and 178)

Palmyrene Aramaic
Palmyrene epigraphy
Latin epigraphy
bilingualism
translation in antiquity
+5
Ioan Piso

Une statio de beneficiarii consularis à Teregova / A Statio of Beneficiarii Consularis in Teregova

cohors VIII Raetorum
Teregova
Masclianae
Gaganae
beneficiarius consularis
+1
Călin Timoc

Date noi si mai vechi in legătură cu fortificația romană de la Mehadia (jud. Caraș-Severin) / New and older data about the Roman fortification from Mehadia (Caraș-Severin County)

battle place
Mehadia gorge
archaeology
old maps
loc de bătălie
+3
Robert Gindele

Așezarea din secolele IV-V d.Hr. de pe Varianta Ocolitoare Sud a municipiului Timișoara, Situl 3 / The Settlement from the 4th-5th centuries AD on the South Bypass Variant of Timișoara, Site 3

fire installations
dwellings
hun age
instalaţii de foc
locuinţe adâncite în pământ
+1

ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ / MEDIEVAL AND MODERN HISTORY

István Petrovics

Students from Temesvár/Timişoara Studying at Foreign Universities in the Middle Ages

medieval universities
medieval peregrination
medieval Temesvár/Timişoara
medieval Hungary
medieval Banat
+7
Costin Feneșan

Cetatea Jdioara – sfârșit de drum (1693-1701) / The Fortress at Jdioara – End of a Story (1693-1701)

Giovanni Morando Visconti
Luigi Ferdinando Marsili
Gabriel Jósika
Federico Veterani
Jdioara
Ciprian Glăvan

Aspecte privitoare la sistemul de carantină din Banat în secolul al XVIII-lea / Aspects of the quarantine system in Banat in the 18 th century

military border
the plague
quarantine
graniţa militară
carantină
Zoran Marcov

Piese de armament african din colecția Muzeului Național al Banatului (sec. XIX-XX) / African weaponry in the collection of the National Museum of Banat (19th–20th centuries)

the collection of the National Museum of Banat
arme albe
Africa
arme africane
sec. XIX-XX
+13
Nicoleta Demian

„All’austriaca marina… il supremo mio vale”. O medalie deosebită din colecția Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara / „All’austriaca marina… il supremo mio vale”. A special medal in the collection of the National Museum of Banat in Timișoara

silver medal
Maximilian of Austria
monument
Johann Schilling
medalie de argint
+3
Teodora-Daniela Moţ

Ipostaze feminine în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX / Hypostases féminines dans la seconde moitié du XIX e siècle et au début du XX e siècle

norme sociale
Belle Époque
ideal feminin
mentalităţi individuale şi colective
Franţa
+6
Eusebiu Narai

Aspecte ale vieţii politice în judeţul Timiş-Torontal în prima jumătate a anului 1946 / Aspects de la vie politique dans le département de Timiş-Torontal pendant la première moitié de l’année 1946

Frontul Plugarilor
Partidul Comunist Român
Partidul Social-Democrat
campanie electorală
judeţul Timiş-Torontal
+5

ISTORIA CULTURII, ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, CONSERVARE / CULTURAL HISTORY, ART HISTORY, MUSEOLOGY AND CONSERVATION

Iosif Vasile Ferencz

Explorări în microuniversul mitologic la Ardeu. Despre uriași și comori / Exploring the mythological micro-universe at Ardeu. About giants and treasures

mitologie
comori
treasures
giants
uriaşi
+3
Dan Ungureanu

Cît din substratul lexical al limbii române e dacic? / How much of the lexical substratum of the Romanian language is Dacian?

historical linguistics
Dacian language
Romanian language
lexical substratum
lingvistică istorică
+3
Elena Miklósik

Probleme de atribuire ale unor lucrări din colecțiile bănățene semnate de artiști cu nume de familie Wagner / The assignment issues regarding/of some works affiliated to the collections from Banat signed by artists representing the Wagner surname

pictor
painter
Registrul cetăţenilor
List of Citizens
registers
+9
Marius Cornea

Compartimentul de Arte Vizuale al Muzeului Național al Banatului și îmbogățirea patrimoniului în anul 2018 / The Visual Arts Department within the National Museum of Banat and the Heritage Enrichment during the year 2018

achiziţii
donaţii
Compartimentul de Arte Vizuale
acquisitions
gifts
+3
Hedy M-Kiss

Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic Piaţa Sfântu Gheorghe – Timișoara 2014 / Preliminary study on leather artifacts from the archaeological site Piaţa Sfântu Gheorghe-Timisoara 2014

conservation
conservare
leather artifacts
artefacte piele

RECENZII / REVIEWS

Lavinia Grumeza

E. Istvánovits, V. Kulcsár, Sarmatians: History and Archaeology of a Forgotten People (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 123), Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2017 (ISBN 978-3-88467-237-2), 501 pages, 329 figures.

Abrevieri bibliografice