Analele Banatului XXV 2017

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Alexandru Szentmiklosi
Wei Chu

The Early Upper Paleolithic Settlement of Romaneşti-Dumbrăviţa I, Timiș County

Dragoș Diaconescu

Despre cronologia absolută a unui nivel din situl neolitic de la Tărtăria-Gura Luncii / About the absolute chronology of a layer from the Neolithic site of Tărtăria-Gura Luncii

abordare Bayesiană
Middle Neolithic
Tărtăria
AMS data
Neolitic Mijlociu
Sabin Adrian Luca
Tiberiu Bogdan Sava
Gabriela Sava
Florian Dumitrescu-Chioar
Doru Păceșilă
+3

Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (Cercetările preventive ale anului 2011) (II) / 14C Data from Turdaș-Luncă Archaeological site (Preventive Research of the Year 2011) (II)

eneolitic
cultura Petrești
date radiocarbon
Aeneolithic
Petrești culture
+1
Ioan Bejinariu
Horea Pop

Cercetări arheologice preventive pe traseul Autostrăzii Lugoj-Deva, lot 2. Descoperirile culturii Coțofeni de la Nemeșești, comuna Margina, județul Timiș / The Preventive Archaeological Research of Lugoj-Deva Motorway Project, 2nd Section. The Coțofeni Culture Discoveries from Nemeșești, Margina Commune, Timiș County

ceramics
așezare
eneolitic final
Late Eneolithic
settlement
Zsolt Molnár
Beatrice Ciută

Aspects regarding the economy of the Otomani communities in North-Western Transylvania. Data concerning the Middle Bronze Age agriculture in light of the investigations carried out in the Carei-Bobald tell

Sedat Baraliu
Ilir Muharremi

Les importations grecques sur le territoire du Kosovo

l’âge du fer
l’âge du bronze
la Dardanie
L’importation grecque
epoca fierului
+3
Z. Dimitrov
N. Rusev

Excavations of Colonia Ulpia Traiana Ratiaria: Latest Data from the Western Necropolis and New Founded Complexes

necropolis
cupe tip Dacica
necropole
săpături noi
terra sigillata
+3
Remus M. Feraru

Sărbători consacrate lui Apollon la Milet și in coloniile sale de la Pontul Euxin / Fetes consacrees a Apollon a Milet et dans ses colonies du Pont-Euxin

fêtes
culte
épiclèse
Apollon
Milet
+7
Călin Timoc

Hoffinger și Berzovia. Contribuții habsburgice la cercetarea arheologică a ruinelor romane din Banat / Hoffinger and Berzovia. Habsburg contributions to the archaeological research of Roman ruins in Banat

Austrian report
18th century
legion camp
Roman bath
Legio IIII Flavia Felix
+4

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ

Alexandru Szentmiklosi
Dumitru Țeicu

Cercetări de arheologie urbană. Reflecții privind orașul Timișoara în secolele XVII-XVIII / Researches of Urban Archaeology. Aspects Regarding the Development of Timișoara in the XVII-XVIIIth Century

Otoman period fortification
urban Archaeology
XII-XVIII c.
fortificația de perioadă otomană
arheologie urbană
+1
Laurențiu-Ștefan Szemkovics

Blazoane acordate unor familii romanești din Timiș (1534–1636) / Blasons accordes aux quelques familles nobles roumaines de Timiș (1534–1636)

nobles roumains
héraldique
blasons
Archives nationales
nobili români
+3
Ioan Hațegan
Alexandru Kósa

Banat – Facing the Ottoman Conquest 1551–1552. Chronological References. The Year 1551 / Banatul in contextul cuceririi otomane 1551-1552. Note cronologice. Anul 1551

Imperial troops
otomani
Ottomans
asediu
trupe imperiale
+1
Aurel-Daniel Stănică
Niculina Dinu

Aspecte privind locuirea otomană in zona cetății Noviodunum / Aspects concerning Ottoman Period Habitat in the Area of Noviodunum Fortress

Noviodunum
Isaccea
Dunăre
tabie
ceramică otomană
+5
Florina Ciure

Cucerirea Belgradului de către Habsburgi in izvoare venețiene de la finele secolului al XVII-lea / The conquest of Belgrad by the Habsburgs in Venetian sources at the end of the XVIIth Century

Belgrad
Imperiul Otoman
Ottoman Empire
Habsburg Empire
Biblioteca Nazionale Marciana din Veneția
+3

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

Ciprian Glăvan

Criza agricolă din Banat din anii 1863–1864 / The agricultural crisis in Banat in the years 1863– 1864

1863–1864
agriculture
agricultură
crisis
criza
Patricia Ghemeş

Nobili francmasoni in Banatul imperial / Contribution at fremasonry history from Banat. Fremason nobil in Imperial Banat

Francmasonerie
Freemasonry
nobilime
blazon
coat of arms
+4
Gabriela Adina Marco

Evoluţia relaţiilor culturale romano-slovace in localitatea Nădlac, judeţul Arad. Societăţile şi asociaţiile culturale in perioada 1802–1918 / The evolution of cultural relations between Romanians and Slovaks in Nădlac, Arad County. The societies and the cultural associations from 1802 till 1918

Romanians
Nădlac
slovaci
Slovaks
români
+4
Maria Alexandra Pantea

Intelectuali bănățeni pe frontul Marelui Război / Intellectuals from Banat on the Front of the Great War

Romanians
români
front
intelectuali
intellectuals
+4
Augustin Mureşan
Puiu Emilian Valea

Două tipare sigilare ale Bisericii ortodoxe romane din Lipova / Two seals of the Romanian Orthodox church of Lipova

Lipova
Biserica ortodoxă română
the Romanian Orthodox Church
sigilii
seals
+4
Hedy M-Kiss

Colecția de textile a Muzeului Formației de Pompieri Sfantul Florian din Jimbolia / Textile Collection of the Museum for Firefighters Formation St. Florian in Jimbolia

fire-fighters museum
Jimbolia
textile heritage
fire-fighters flag
inaugural ribbon
+9
Stelean-Ioan Boia

Identitate și alteritate etnică și confesională in spatial arădean interbelic / Ethnic and Confessional Identity in Arad between World Wars

tolerance
toleranță
autorități locale
local authorities
interwar period
+3
Lajos Kakucs

Contribuții la istoria pompierilor voluntari din Timișoara (de la inceputuri pană in anul 1936) / Contributions to the history of volunteer firefighters from Timișoara (from the very beginnings to 1936)

pompieri voluntari
formaţii
cetăţeni
stingerea focului
aniversare
+5
Marian-Alin Dudoi

The Interruption of the British-Romanian Relations in 1941

World War II
Germania nazistă
Nazi Germany
Afaceri Externe
Foreign Affairs
+1
Eusebiu Narai

Aspecte privind evoluția comerțului in județul Severin in perioada 1944–1948 / Aspects from the evolution of the commerce in the district of Severin between 1944–1948

evolution
judeţul Severin
comerţ
evoluţie
Convenţia de Armistiţiu
+5
Adrian Deheleanu

Dr. Elie Miron Cristea – patriarh şi personalitate politică / Dr. Elie Miron Cristea – patriarch and political personality

dictatură
dictatorship
Biserica ortodoxă română
the Romanian Orthodox Church
Patriarch
+7

ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE, RESTITUIRI

Elena Miklósik

Botezuri, cununii și inmormantări. Insemnări manuscrise și informații tipărite dezvăluind prezența artiștilor in cetatea Timișoarei in prima jumătate a secolului al XIX-lea / Christenings, weddings and burials. Manuscript records and printed information revealing the presence of artists in the fortified town of Timişoara in the first half of the 19th century

cetate
pictor
painter
registers
registre
+7
Marius Cornea

Pictorul Ferenczy József (1866–1925) și colecționarii de artă din Timișoara / The painter Ferenczy József (1866–1925) and the art collectors in Timișoara

pictorul Ferenczy József
colecționari de artă
Ervin Salló
Pogány Mihály și László
familia dr. Moritz și Bianka Schönberger
+10
Andrei Georgescu
Alexandru Szentmiklosi
Andrei Bălărie
Cristine Harnischfeger

A Short Review of the International Exhibition “Heinrich Schliemann-the Discoverer of Troy”

Museum für Vor- und Frühgeschichte – Staatliche Museen zu Berlin
exhibition
The National Museum of Banat
Heinrich Schliemann
Florin Medeleț

In legătură cu Sica

RECENZII

Valy Ceia

Laurențiu Nistorescu, Oglinzile Celuilalt. Barbaricum, intre admirație și teamă, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 218 p.

Mircea Măran

Maria Alexandra Pantea, Relatări din Primul Război Mondial prezentate in presa ecleziastică din Banat, Editura Tritonic, 2017, 302 pagini

Mihai-Octavian Groza

Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coordonatori), „The Unknown War” from Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iaşi/Konstanz, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” / Hartung-Gorre Verlag, 2016, 308 p.

Adrian-Cosmin Iuşan

Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Daian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrucken, Editions Universitaires Europeennes, 2017, 94 p.

Abrevieri bibliografice