Analele Banatului XV 2007

None | None

Florin Draşovean

The neolithic tells from Parţa and Uivar (South-west Romania). Similarities and diferences of the organization of the social space

organization of social space
Parţa and Uivar tells
Georgeta El Susi

Raport preliminar asupra resturilor faunistice de la Deta-Dudărie. Campania 2005 Preliminary report of the faunal remains from Deta-Dudărie. The 2005 campaign

kill-off patterns
animal farming
Cruceni-Belegiš Culture
Doina Benea

Cu privire la administrarea salinelor din Dacia Romană Über die Verwaltung der Salzgruben aus römischen Dakien

Verwaltung der Salzgruben
conductores salinarum
Salzgewinnung
Salz
Raoul M. Şeptilici

Două interesante monete descoperite în Banat Deux interessantes pièces de monnaie découvertent dans le Banat

monnaie barbares
Delmatius
Hadrianus
Pesac
Liana Oța

Sarmaţii din Muntenia și Imperiul Roman Die Sarmaten aus Muntenien und Römischen Reich

Stipendien
Gräber
Moesia Inferior
Roxolanen
Ana Voloșciuc

Scrierea cursivă în Dacia romană Italic writing in Roman Dacia

Letters
Waxbords
Grafitti
Brickstone
Dacia Province
Alexandru Flutur

Un gladius din castrul Bersobis A gladius from the Fortress at Bersobis

legio IV Flavia Felix
legionary fortress
Bersobis
gladius
Alexandru Flutur
Liana Flutur

O pensetă chirurgicală și un bronz din castrul Bersobis A Surgical Pincette and a Bronze from the Fortress at Bersobis

stag statuette
roman bronze
roman surgical tool
pincette
legio IV Flavia Felix
+2
Călin Timoc

Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum Über die Soldatenbaracken der römischen Garnison von Tibiscum

Dakien
Dach
Balken
Gruben
Grund
+2
Alexandru Gh. Sonoc

Observaţii referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populaţiei daco-romane și în cele ale dacilor liberi Betrachtungen bezüglich einiger in den Gräberfelder der dakisch-römischen Bevölkerung und in denjenigen der freien Daker entdeckten Schmuckstücke

römische und spätrömische Zeitspanne
Importe
Gräbern
Maria Hadiji Vasinca

Câteva consideraţii cu privire la cultul Cavalerilor Danubieni. Clasificări Quelques considerations à propos du Culte des Cavaliers Danubiens. Clasifications

religion roumain
tipologique de representation
dieu Canvaliers
plaques votives
Adrian Magina

Între Luther și Mahomed. Catolicii din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XVI-lea Between Luther and Mahomed. The Catholics from Timișoara în the second half of the XVI th century

catholics
XVI the century
Middle Age
Florin Mărginean

Cahle medievale târzii din colecţia Muzeului din Arad Late Medieval stove tiles in Arad Museum collections

Arad Museum
Late Medieval stove tilles
Ibolya Şipoş

Contribuţii la istoricul nobilimii lugojene, Contributions á l’histoire de la noblesse de la ville de Lugoj

XVth-XVIIth c.
Nobility
Ligia Boldea

Consideraţii asupra familiei unui viceban al Severinului: Mărganii Considerations sur la famille d’un viceban de Severin: Mărganii

causes jugées
viceban du Severin
Marga
noblesse roumaine
Marlen Negrescu

Desfiinţarea instituţiei comunionului pe teritoriul fostei graniţe militare bănăţene Die Auflösung der Komunuion Institution auf der Grenzgebiet des XIII-ten Regimentes

Institution der Kommunion
das Banat
Ende des 19. Jh.
Militärgrenze
Alice Reininger

Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (1. Teil) Wolfgang von Kempelen and the impopulation policy under Maria Theresia and Joseph II. in the Banat region (part I)

Siedler
Adelstand
Hofkammer
Kempelens Leben
Lava Bratu

Evoluţia vieţii muzicale timișorene în perioada antebelică Evolution of pre-war musical life in Timișoara

the 18th and the 19th century
historical and geo-cultural context
local character
premises of musical life
evolution
+3
Ionuţ Raul Rus

Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara (1850-1938) Chamber of Commerce and Industry from Timișoara (1850-1938)

Chamber of Industry and Commerce
Vasile Dudaș

Aspecte privind situaţia Banatului în anii primei mari conflagraţii mondiale Auszüge aus der geschichte des Banats in den jahren des ersten weltkrigs

politische Leben
Industrie
Landwirtschaft
der erste Weltkrieg
Dumitru Tomoni

Regionalismul cultural în Banatul interbelic. Înfiinţarea și organizarea regionalei “Astra Bănăţeană” (1937) La Régionale „Astra Bănăţeană” – une forme de Manifestation du Régionalisme culturel de l’entre- deux-guerres

la vie culturelle du Banat l’ entre - deux – guerres
le Banat roumain
La Régionale “Astra Bănăţeană”
Eusebiu Narai

Aspecte din activitatea Partidului Naţional Ţărănesc în judeţul Severin (1944- 1947) Aspects of the PNŢ’s Activity in the County of Severin (1944-1947)

Political life
County of Severin
1944-1947
Vasile Rămneanţu

Câteva consideraţii privind situaţia politică și economică din judeţul Timiș-Torontal în anul 1948 Einige Wertschätzungen im Bezug mit der politische und wirtschaftliche Situation im Kreis Timiș-Torontal im Jahr 1948

Landwirtschaftlichegenossenschaften
Wahlungen
Verhaftungen
Sînziana Preda

Biografii exemplare în comunităţi de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX.. Exemplary biographies in Czech communities from the Banat region in XIX-XX century

community
exemplary biographies
identity
biography
pemi
Gabriel Sala

Percepţia și desfășurarea judecăţii ţigănești la neamul romilor gabori . The Traditional Gabor Gypsy Court

common law
gipsies
Lucian Popescu

Istoriografia Annales în dezvoltarea gândirii contemporane The Annales historiography in the development of contemporary thinking

the School of Annales
historiography
Hedy Kiss

Steagul „Reuniunii de Cântări” (1882) și steagul „Asociaţiei Iubitorilor de Muzică” (1871-1891), două mărturii deosebite ale vieţii muzicale din Timișoara. The standard of the „Reunion of Songs” (1882) and the standard of the „Association of Music Lovers” (1871-1891), two special testimonies about the musical life in Timișoara

the standard
the Association of theMusic Lovers (1871-1891)
the Reunion of Songs (1882)
musical life
Radu Ardeleanu

Reţetarul culinar al lui Petru Lupulov din 1857 Le Livre de cuisine de Petru (Pierre) Lupulov (Timișoara 1857)

Cooking Book 1857
Răzvan Găvan

Ridicarea in situ, restaurarea și conservarea unui cuptor de olar din sec. al III-lea- al IV-lea d. Chr. The Recovery, Preservation and Restoration of a 3rd – 4th Centuries AD Pottery Kiln

restoration
preservation
pottery kiln
3rd – 4th centuries AD
Maria Mîțu

Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Timișoara- str. 9 Mai în anul 2006 Restauration and Conservation of the Monetary Hoard discovered at Timișoara, St. Gheorghe Square, in 2006

monetary hoard
medieval time
restauration and conservation

RECENZII

Raoul M. Şeptilici

Iliese Marcel, INSIGNELE AVIAŢIEI MILITARE ROMÂNE. Romanian Air force Badges, Ed. Mirton, Timișoara, 2007

Dan Sebastian Crişan

Gérard Chouquer și François Favory, DICŢIONAR DE TERMENI ȘI EXPRESII GROMATICE, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2006

Bibliographic abbreviations