Analele Banatului XVIII 2010

ARHEOLOGIE ISTORIE

Alexandru Szentmiklosi
Sorin Tincu

Verbicioara Discoveries in Hunedoara

Wietenberg culture
Verbicioara culture
imports
Middle Bronze Age
Hunedoara region
Victor Sava
Marius Ardeleanu

Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad / Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum

acquisition
amateurs
Neudorf
Complexul Muzeal Arad
fake
Dumitru Protase

Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968 / Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968

legion IV Flavia Felix
lager
Alexandru Flutur

Cărămizile ștampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad și Sânnicolau Mare / Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare

roman fortifications
signacula
legio XIII Gemina
roman bricks
brick stamps
+2
Raoul M. Şeptilici

Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate / Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)

Constantius II
Licinius I
Constantinus I
counterfeits
Bronze barbarous
+1
Vasile-Bogdan Domocoş

Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia și Pannonia / Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia

Pannonia
Dacia
barbarians
jewelry
coins
Coriolan Horaţiu Opreanu

Medalionul cu măști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice și influenţe culturale / The „Masks” Medallion from the Hoard at Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences

bracteates
ancestors’ cult
masks
golden medallions
barbarians

ISTORIE MEDIE

Daniela Tănase

Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu / On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources

Early Middle Age
chronicles
hagiographic writings
law codes
epigraphy
+4
Ligia Boldea

Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia / Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champêtre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie

transaction foncière
domaine féodal
Danciu de Macedonia
Adrian Magina

Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević / A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević

Serbian nobility
Miloš Belmužević
Livia Magina

Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac / Market Right and Urbanization Process. Felnac Case

urbanization process
market right
Jakšić family

ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANA

Dragoș-Lucian Țigău

Studenţi din Timișoara la școli și universităţi europene (1730–1850) / Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)

das Banat
Universität
Studenten
Unterricht
Wien
Zoran Marcov
Ciprian Glăvan

Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului / Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums

Rudna
Familie Nikolics
Freiherr Feodor Nikolics
Vasile Dudaș

O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940) / Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)

le Banat
des personalités du Banat
Lucian Georgevici
Felicia-Aneta Oarcea

Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX / La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème

l`alphabétisation
l`analphabétisme
le livre
l’école
Radu Ardelean

Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor / The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People

At. M. Marienescu
Pre- and ancient romanian history
Nicoleta Toma-Demian

Augustin Weber (1833–1909) / Augustin Weber (1833–1909)

collection of the Banat Museum in Timişoara
mexican decorations and coins
mexican imperial order „Our Lady of Guadalupe”
Mexico (Th e Second Empire)
Emperor Maximilian I
+2
Ionela Moscovici

Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze / Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française

occupation serbe
mission militaire française
fin de la Grande Guerre
Adrian Deheleanu

Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică / Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit

Luftfahrt Einheit
Bombardierung
Geschwader
Wafe
Luftwafe
Vasile Rămneanţu

Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933 / The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timișoara in 1933

activity hall
1933
Dumitru Tomoni

Adunările generale ale regionalei „Astra Bănăţeană” (1937–1948) / Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)

le Banat
la vie culturelle du Banat
La Regionale «Astra Bănăţeană»
Sînziana Preda

A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial / The Second World War Between Written and Memorial Document

propaganda
Ethnic German Group of Romania
Czechs
Radu Păiuşan

Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944 / Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944

Vereinigung
prokommunistisch
Satellit
Patriotenverband
Antonio Faur

Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946) / The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)

1944
Bihor
national-peasant
party
Maniu
Eusebiu Narai

Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) / La situation financière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)

département de Severin
étatisation
monnaie
banques
finances
Cezar Stanciu

Jivkov și Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964) / Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. The Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964)

economic cooperation
Communism
Bulgaria
CMEA national assimilation
Miodrag Milin

Sârbii din România sub imperiul „limbii de lemn” de la „Iuda” Tito şi „Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton / The Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism

dictatorship
serb minority
Hedy M-Kiss

Antimise – analiză iconografică / Antimensia – Iconographic analyses

description
technique
symbolism
morphology of the image
compositional structure
+2

RECENZII

Călin Timoc
Lajos Kakucs

Recenzii

Bibliographic abbreviations