Analele Banatului XX 2012

None | None

Florin Draşovean

Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Nouă, la ceas aniversar

Vasile Dudaș

Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviaţiei mondiale

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

Ion Motzoi-Chicideanu
Monica Monica Șandor-Chicideanu

O brǎţarǎ din bronz descoperitǎ la Plosca (jud. Dolj) / A Bronze Bracelet Discoverd at Plosca (Dolj County)

cultura Žuto Brdo-Gârla Mare
brăţară de bronz
Plosca
Monica Monica Șandor-Chicideanu

O reprezentare miniaturală de încălţăminte descoperită la plosca-Cabana de metal, jud. Dolj / A Miniatural Shoe Reprsentation, Discovered at Plosca-Cabana de Metal, Dolj County

reprezentare de încălţăminte
fi gurină de teracotă
Plosca
Valeriu Sîrbu

Le casque gréco-illyrien a représentations figuratives (VIe – Ve siècles av. J.-C.) de Găvojdia, dep. de Timiş / The Greek-Illyrian Helmet with human representations (VI-Vth centuries B. C.) from Găvojdia, Timiş county

vânarea mistreţului
cavaleri
Aurel Rustoiu

The ceramic human head from Deta (Timiş County). About the La Tène vessels with anthropomorphic decoration from the Carpathian Basin

epoca târzie a fierului
anthropomorphic decoration
Danubian kantharoi
Celts
Radu Ardevan
Radu Zăgreanu

Eine römische Inschrift von Jebucu (Sălaj Kreis) / A Roman Inscription from Jebucu

römisch
vicus
Rucconium
Gemeinschaft
Selbstverwaltung
+5
Dan Augustin Deac

A reconsideration of the so called Isis statuette from Porolissum

preot egiptean Sem
statuetă de bronz
Egyptian Sem priest
bronze statuette
Isis
Silviu I. Purece

The end of the roman habitation at Buridava (Stolniceni, Vâlcea county)

horizon of hoards
orizont de tezaure
Valerianus
Gallienus
Stolniceni
+1
Lavinia Grumeza

Sicrie şi amenajări funerare din lemn atestate la sarmaţii de pe teritoriul Banatului / Coffins and funerary wooden structures discovered on the Sarmatian territory of Banat

amenajări funerare
funerary structures
coffins
sicrie
Sarmatians

ISTORIE MEDIE

Călin Cosma

Dépôts de vases en céramique dans les tombes de la Transylvanie des VIIe-Xe siècles / Pottery off erings in graves from Transylvania during 7th–10th centuries

secolele VII–X
depozite de vase
VIIe–Xe siècles
Transylvanie
tombes
+1
Dumitru Țeicu

Historic geography and archaeological topography at Bulci and Căpâlnaş

fortificaţia de pământ Zadia
abaţia Bulci
fortress a ground fortification
Bulci abbey
Zoltán Iusztin

Politică şi administraţie în Districtul Caransebeş (sec.XIV-XV) / Politics and administration in the Caransebes District (XIV-XVth centuries)

Districtul Caransebeş
Banat of Severin
Caransebeş District
administration
administaţie
+1
Adrian Magina

Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg / The Catholic Parishes of Banat in the Age of Sigismund of Luxembourg

catholic parishes
Sigismund of Luxembourg
parohii catolice
Sigismund de Luxemburg
Răzvan Pinca
Ioan Stremţan

Cercetări de geografie istorică şi arheologie medievală la Coşteiu (jud. Timiş) / Research of historical geography and medieval archeology at Coşteiu (Timiş County)

aşezări dispărute
deserted settlements
Coşteiu
Alexandru Szentmiklosi
Andrei Bălărie

Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei oraşului Timişoara la sfârşitul Evului Mediu. Cercetările arheologice preventive din suburbia Palanca Mare / Contributions to the Knowledge of the Evolution of the Town of Timisoara at the End of the Middle Ages. Archaeological Preventive Investigations Within the Suburbs of Palanca Mare

Palanca Mare
epocă otomană
Late Middle Ages
Ev Mediu târziu
Ottoman period
+1

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

Ligia Boldea

Asupra unor controverse fiscale în Caransebeşul primei jumătăţi a secolului al XVII-lea / On Some Fiscal Controversies Within The First Half Of The 17th Century In Caransebeş

Erbschaft
Fiskaldomäne
moştenire
„defectum seminis”
domeniu fiscal
+2
Costin Feneșan

Artileria cetăţii Timişoara la 1716 / The Guns Of The Fortress Of Timişoara (Temesvar) in 1716

cetatea Timişoarei
artillery
fortress of Timişoara (Temeswar)
artilerie
Zoran Marcov

Colecţia de iatagane a Muzeului Banatului Timişoara / The Yataghans Collection Of The Banat Museum

collection of the Banat Museum in Timişoara
Balkan Peninsula
iatagan
crnosapac
belosapac
+5
Teodora Ligia Drăghici

Confirmări ale nobilităţii solicitate autorităţilor comitatense în cursul secolului al XIX-lea de către reprezentanţi ai familiilor de origine română înnobilate în secolele XVI – XVIII / Nobility Confirmation Asked From The County Authorities In The 19th Century By The Representatives Of The Romanian Origin Noble Families Ennobled During 16th – 18th Centuries

nobility confirmation
confirmare a nobilităţii
noble
ennoblement
nobil
+1
Ciprian Glăvan

Învăţământul de limbă germană din Banat până la începutul perioadei dualiste / The education system in German language in Banat until the Austro-Hungarian Compromise of 1867

limbă germană
şcoală
school
German language
Loránd Balla

Asociaţiile civile locale şi modernizarea agrară regională în perioada dualismului austro-ungar. Un studiu de caz comparativ al activităţii Societăţii Agrare din comitatul Timiş şi a Asociaţiei Agricultorilor din Regiunea de Sud / Local Civil Asociations and Regional Agrarian Modernisation During the Austro-Hungarian Dualism. A Comparative Case Study of the Agrarian Society’s Activity in Timiş County and of the Agriculturers Asociation from the Southern Region

agrar
asociaţii civile
Dualism Austro-Ungar
Comitatul Timiș
agrarian
+2
Radu Ardelean

Impresiile bănăţeanului Vicenţiu Grozescu despre Dobrogea la 1885 / The Dobrogea in the View of Vicenţiu Groozescu in 1885

coutumes
obiceiuri
population
populaţie
Dobroudja
Carmen Albert

The portrait of a sociologist advocate

Institutul Social Banat Crişana
monographic campaigns
Social Institute of Banat-Crişana
Cornel Grofşorean
Hadrian Gorun

Revendicările României privind Transilvania, Banatul şi Bucovina în perioada neutralităţii (1915). Mărturii documentare franceze şi româneşti / The revendications of Romania regarding Transylvania, Banat and Bucovina during the period of neutrality (1915). French and Romanian documentary evidences.

Bucovina
Ion I. C. Brătianu
Antanta
Entente
Torontal district
+4
Vasile Rămneanţu

Activitatea Primăriei Timişoara în perioada 1926-1927 / The activity of Timişoara City Hall in the period 1926 – 1927

activity hall Timișoara
activitatea Primariei Timișoara
1926–1927
Marian-Alin Dudoi

The Activity of Air Vice Marshal Donald F. Stevenson, Head of the British Military Mission in Romania (1944–1945)

1944–1945
Vice-Mareșalul Donald F. Stevenson
Eusebiu Narai

Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944-1948) (III) / The Banking -Financial Situation In The Severin District(1944-1948) (III)

Caransebeş
Lugoj
Severin
terminaison
Lugosch
+1
Gabriel Moisa

Electoral practices in a changing world: study case of the Patriots’ Union Organization. Bihor county organization (1945-1947)

Bihor
organizaţie xenofobă
Uniunea Patrioţilor
Xenophobic Organization
Bihor County
+1
Radu Păiuşan

Din istoricul Partidului Naţional-Popular în Banat în a doua jumătate a anului 1946 / From the history of National-Popular Party in Banat in the second half of the year 1946

Partidul Comunist Român
1946
pro-communiste
Bloc des Partis Démocrates
Parti National-Populaire
+3
Ionuţ Raul Rus

Cotele obligatorii şi ţărănimea în judeţul Timiş – Torontal 1945 – 1948 / Compulsory Quotas And The Peasantry In Timiş-Torontal County 1945 – 1948

cote agricole obligatorii
1945–1948
compulsory quotas
Timiş Torontal
Ioana Maria Cozma

”Drumul femeii” spre emancipare / The Woman’s Road to Emancipation

propaganda
femei
femmes
emancipare
casnică
+7
Antonio Faur

Organizarea unor acţiuni de salvare (în anul 1944) a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord. Contribuţii istoriografice (1990-1994) / Organization Of Rescue Actions (In 1944) Of Jews From Hungary And Northern Transylvania. Historiographic Contributions (1990-1994)

Hungary
1944
rescue actions
Jewish
contributions for historiographical works
+6

OBITUARIA

Radu Ardevan

In memoriam Vasile Lica

RECENZII

Gidó Attila

GIDÓ ATTILA, Holly Case, Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II, Stanford University Press, Stanford, 2009, 349 p.

Bibliographic abbreviations