Vasile Dudaș

Spațiul bănățean în dezbaterile Conferinței de Pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torontal/ L'espace du Banat dans les debats de la Conference de Paix de Paris. L'introduction de l'administration roumaine dans les departments de Caraș-Saverin et Timiș-Torontal.

1 Ianuarie 2006

Cuvinte cheie:
Peace Conferince from Paris
DOI:

10.55201/SKFT6389

Abstract

-