Analele Banatului XIV 2006 Vol. 2
Alexandru Rădulescu

"Castelul Huniade" - Timișoara - sondajul arheologic 1980 An Archeological Prospect of the Huniade Castle of Timișoara - 1980

Timișoara
1980 archeological prospect
Huniade Castle
Ligia Boldea

Despre prima atestare a denumirii Banatvs Timisvariensis (1685) About the first certifying of the name Banatvs Timisvariensis (1685)

mortgage
bequest
Jdioara
fortress
Sorin Forțiu

Despre prima atestare a denumirii Banatvs Timisvariensis (1685) About the first certifying of the name Banatvs Timisvariensis (1685)

the War of the Holy League 1683-1699
House of Baden-Baden
Trans-Tisiensis
map
name
Adrian Magina

Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comunitățile sârbești din Banat în secolul al XVIII-lea. Religion prescrite- Religion vecue. L'eglise, la tradition et les superstitions dans les communautes serbes du Banat au XVII-e siecle

serbian population
religion
Diana Mihoc Andrásy

Argintărie și sisteme de mărci. Catalogul mărcilor din secolul al XVIII-lea în colecțiile Banatului. Silverwork and hallmarks systems. Catalogue of 18th century hallmarks in Banat collections.

silverwork and hallmarks systems
Luminița Wallner Bărbulescu

Considerații privind formarea intelectuală a preoțimii Greco-catolice din dieceza Lugojului în perioada episcopului Victor Mihalyi de Apșa - Betrachtungen uber die geistige Heranbildung des griechisch-katholischen Priestertums in der Lugoscher Diozese zur Zeit des Bischofs Victor Miallyi De Apșa

Church
Felicia-Aneta Oarcea

Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (Jud. Arad) până în 1918 L'evolution historique de la Station balneaire Moneasa (department Arad) jusqu' au 1918

Moneasa Spa
Modern Age
Augustin Mureșan

Două sigilii ale breslei croitorilor de sumare din Timișoara. Two seals of the thick long coat tailors guild from Timișoara

guild seals
19th c.
Maria Lădău

Realități culturale reflectate în Foaia Diecezană din Caransebeș. 1900-1914/ Des realitees culturelles refletees dans Foaia Diecezană de Caransebeș 1900-1914

Romanian cultural activity
Vasile Dudaș

Spațiul bănățean în dezbaterile Conferinței de Pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torontal/ L'espace du Banat dans les debats de la Conference de Paix de Paris. L'introduction de l'administration roumaine dans les departments de Caraș-Saverin et Timiș-Torontal.

Peace Conferince from Paris
Radu Ardeleanu

Legende urbane consemnate în publicistica timișoreană / Legendes urbaires de Timișoara publiees l"entre deux querre

Legends about Timisoara
Ovidiu Roșu

Organele silvice ale Comunității de Avere a fostului regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeș / Les structures sylvicoles de la communaute d'argent de l'ancient regiment militaire no. 13 roumain Banatique de Caransebes

wealth community
18th – 19th c.
13th Romanian Border Regiment
Dumitru Tomoni

Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalism cultural / Espoins et desillusions dans le Banat de l'entre deux guerres. Le regionalisme culturel

culturals problems
Banat between wars
Răzvan Pinca

Poziții antimasonice în presa interbelică lugojeană / Anti-Mason Views in the press from Lugoj in the Inter-World wars Period

Lugoj
masonry
press
Eusebiu Narai

Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-al doilea război mondial. / Aspects regarding the local trade (Commerce) in the Severin district during the interwar period and the Second World War

trading between 1919-1945
Severin County
Valeriu Giuran

Considerații privind participarea batalionului I din regimentul 5 vânători instrucție în cel de-al doilea război mondial, campania de Vest, la luptele din ziua de 16 septembrie 1944, în sectorul de apărare de la sud de Timișoara. Considerations sur la participation du bataillon I er du regiment 5 chasseur d'instruction pendant la deuxieme guerre mondial, campagne de l'quests, da la lutte de 16 septembre 1944 dans la position de defense de Timișoara

1944 defence
Vasile Rămneanțu

Reacția opiniei publice din județul Timiș-Torontal față de viața politică și economică din anul 1947 / Public reactions to the 1947 politic and economic life in the Timiș - Torontal County

political and economic life
1947
Gabriel Sala

Revolta de la ITA din 1947 / The events from 25 aprilie 1947 from the textile industry of Arad

anticommunist rebellion
Arad
1947

RECENZII

Florin Fodorean

Armata în sud-vestul Daciei Romane. Die armee im sudwesten des Romischen Dakien, Ed. Mirton, Timișoara, 2005, 225p., 9 fig.

Florin Fodorean

Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli: Introduzione alla topografia antica, il Mulino, Bologna, 2004, 210 p.

Bibliographic abbreviations