Recenzarea / Peer Review

Home » Publishing Rules

 

 

Lucrările trimise spre publicare revistei noastre vor fi, într-o primă fază, evaluate de către colegiul editorial aplicând sistemul open peer-review, cu scopul de a stabili daca ele respectă cerințele. În cazul în care articolul este acceptat, va fi trimis spre evaluare în sistem double blind, în funcție de tematica abordată către doi recenzori din țară sau străinătate. Aceștia vor face aprecieri referitoare la originalitatea conținutului, abordarea științifică a subiectului, bibliografie și limbajul folosit, completând formularul de recenzare pus la dispoziție. Recenzorii vor opta pentru una din recomandările din formular: respingerea articolului, acceptarea articolului cu anumite modificări sau acceptarea în forma înaintată spre publicare de către autor.
Decizia finală aparține colegiului de redacție și va lua în considerare recomandarea recenzorilor. Recomandările de modificare vor fi transmise autorilor de către colegiul de redacție.

FORMULAR RECENZARE
Papers sent to our journal will be initially evaluated by the editorial board in open peer-review system in order to establish weather they respect the editorial requests. If the papers are conform, they will be sent for a double blind evaluation to members of the academic comunity from Romania or abroad, depending on the subject. The referees will form an opinion related to the originality of the paper, to the scientific approach, bibliography and language, completing the attached review form. The referees will choose a recomandation listed in the form: the rejection of the article, the acceptance of the article with certain corrections or the acceptance of the article in the form subjected by the author.
The final decision belongs to the editorial board, taking into consideration the referees’ point of view. Recomandations towards the authors will be sent by the editorial board.


PEER REVIEW FORM