Despre | About

Home » Despre | About

Analele Banatului – serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Naţional al Banatului:

The Journals Analele Banatului – new series, continues the previous publications of the Banat National Museum:

 

 

 

Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)

 

 

Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul).

Structura anuarului:
– Arheologie şi istorie veche
– Istorie medie, modernă şi contemporană
– Istoria culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia

Frecvenţa de apariţie: anual

ISSN: 1221-678X

Editura:

The published articles are of archaeological, historical and museological interest and are mainly related to the region of Banat, but also to romanian and universal history.

The structure of the journal:
– Archaeology and Ancient History
– Medieval, Modern and Contemporary History
– History of culture, Museology, Historiography, Catalogues, Varia

Appearance frequency: annual

ISSN: 1221-678X

Publisher:

 

 

 

MEGA
Piața 1 Mai, nr. 4-5, Cluj-Napoca, 400141
Tel/Fax: +40 264 439 263

 

 

Vigneta copertii: Wiliam Vastag

Structura anuarului:
I (1981), II (1993), III (1994), IV (1995), Arheologie şi Istorie V (1997), VI (1998)

Manuscrisele redactate conform normelor de publicare vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix (CD sau DVD) pe adresa: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1 sau pe e-mail.

Norme de publicare: fişier .PDF

Recenzare: fişier .PDF

Baze de date internaţionale:

Cover vignette: Wiliam Vastag

Archive structure:
I (1981), II (1993), III (1994), IV (1995), Archaeology and History V (1997), VI (1998)

The manuscripts edited following the Publishing Rules shall be sent on fixed electronical format (CD or DVD) to the following address: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1, or through e-mail.

Publishing rules: .PDF file

Peer review process description: .PDF file

International data base:

 

 

 

Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL
ErihPlus