Număr curent / Current issue

Analele Banatului S.N. XXVIII 2020

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE / ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY
 
GEORGETA EL SUSI
Oase de animale din aşezarea neolitică târzie de la Uivar, județul Timiş. Eșantionul din S. XI / Animal bones from the late Neolithic settlement of Uivar, Timiș County. The sample from S. XI
Abstract

FLORIN GOGÂLTAN, SORIN FELEA
Din colecțiile Muzeului Național al Banatului din Timișoara. I. Celturi izolate/singulare din Banatul Românesc / From the Collections of the National Museum of Banat in Timișoara. I. Isolated/Singular Socketed Axes from the Romanian Banat
Abstract
 
CASANDRA BRAȘOVEANU, ALEXANDRU BERZOVAN, ȘTEFAN HONCU
Cercetări de suprafață în așezări de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului din comuna Cozmești, jud. Iași. Rezultate preliminare / Field Surveys in Settlements belonging to the Late Bronze Age and Early Iron Age in the Cozmești Commune, Iași County. Preliminary Results.
Abstract
 
ATALIA ONIȚIU
A Bronze Handle from the Pongrácz Collection
Abstract
 
ANDREI GEORGESCU
Deliberately deformed shears from Early and Middle La Tene graves in the Carpathian Basin
Abstract
 
ANA CRISTINA HAMAT
Those Men and their Shackles. A Rare Discovery from Roman Dacia
Abstract  
 
ANDREI-CĂTĂLIN DÎSCĂ
Situri și descoperiri de epocă romană din împrejurimile Potaissei (IV). Date noi și clarificări privind topografia siturilor de pe teritoriul comunei Tureni / Roman Sites and Discoveries Around Potaissa. (IV). New Data and Clarifications Regarding the Topography of the sites from Tureni parish
Abstract  
 
PERIOADA MIGRAȚIILOR ȘI EV MEDIU / MIGRATIONS PERIOD AND MIDDLE AGES
 
ATTILA P. KISS
Schildbuckel und Ihre Entwicklung im Karpatenbecken des 5. Jahrhunderts / Shield bosses and their development in the Carpathian Basin of the 5th century
Abstract  
 
ERWIN GÁLL, MIHÁLY HUBA HŐGYES, RÉKA FÜLÖP
Despre ce ne vorbesc hărțile? Problema lipsei necropolelor din perioada secolelor VIII‒X în Transilvania Estică și Centrală, respectiv în nordul și centrul Olteniei și Munteniei: între stadiul cercetării, contextualizare regională, statutul perifericși habitusul cultural / What do maps tell us about the lack of burial sites in Eastern and Central Transylvania, respectively in North and Central of Oltenia and Muntenia? A comparative analysis of the state of research, regional contextualisation, peripheral status, and cultural habitus.
Abstract  
 
CRISTIANA TĂTARU
A Hoard of 12th Century Byzantine Coins
Abstract  
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ / MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
 
COSTIN FENEȘAN
„Societatea de Comerț din Timișoara” (“Temeswarer Commercien-Societät”) – un experiment eșuat al mercantilismului austriac în Banatul imperial (1723-1730) /„The Commercial Society at Timișoara” („Temeswarer Commercien-Societät”) – a failed experiment of the Austrian Mercantilism in the Imperial Banat (1723-1730)
Abstract  
 
ZSUZSANNA KOPECZNY, PÁNYA ISTVÁN
O privire critică asupra unei descrieri inedite a Timișoarei la 1821 în jurnalul de călătorie a lui Mindszenthy Antal / A critical approach regarding an unknown description of Timișoara from 1821 within the travel diary of Mindszenthy Antal
Abstract

FILIP KRČMAR
Das Banat und das Risorgimento: der Sardinische Krieg 1859 und seine Auswirkungen im Banat / Banat and Risorgimento: Second Italian War of Independence and its Influence in Banat
Abstract
 
ALEXANDRU RUFANDA
Contribuții la istoria francmasoneriei din Banat și Arad. Artefacte și dovezi din muzeele și presa masonică britanică / Contributions to the History of Freemasonry in Banat and Arad. Artifacts and documents from museums and press of British Freemansonry
Abstract  
 
ZORAN MARCOV
Reprezentări ale principilor transilvăneni pe săbii nobiliare maghiare din sec. al XIX-lea / Representations of Transylvanian princes on 19th century swords of the Hungarian nobility
Abstract  
 
TEODORA-DANIELA MOȚ
Contribuții feminine în prima mare conflagrație mondială / Female Contributions in the First World War
Abstract  
 
EUSEBIU NARAI
Aspecte privind relaţiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931 – mai 1932): relaţiile culturale, şcolare, bisericeşti şi sportive / Aspects regarding Romania’s Relations with Yugoslavia during Iorga-Argetoianu Government (April 1931-May 1932): Cultural, School, Church and Sports Relations
Abstract  
 
ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, CONSERVARE, RESTITUIRI / ART HISTORY, MUSEOLOGY, CONSERVATION, RESTITUTIONS
 
HEDY M-KISS
Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic  Piaţa Sfântu Gheorghe – Timișoara 2014 (II) / Preliminary study of leather artifacts from the archaeological site Sfântu Gheorghe square – Timisoara 2014 (II)
Abstract  
 
SAȘA IAȘIN
Geneza iconostasului Catedralei ortodoxe sârbe din Timișoara / The genesis of the iconostasis of the Serbian orthodox cathedral from Timișoara.
Abstract

MARIUS CORNEA
Mărturii cu valoare artistică ale culturii urbane din Banat în epoca modernă în colecțiile Muzeului Național al Banatului / Testimonials of Artistic Value about the Urban Culture in the Banat Province from the Modern Times nowadays in the Collections of the National Museum of Banat
Abstract  
 
FLORIN MEDELEȚ
Jurnale de șantier și observații de teren (periegheze) (1969-1972) / Excavation diaries and field notes (periegesis) (1969-1972)
Abstract  
 
RECENZII / REVIEWS
 
CĂLIN TIMOC
Vladimir P. Petrovic, Les voies et agglomérations romaines an cœur des Balkans. Le cas de la Serbie, Ausonius Editions, Bordeaux, (2019), Colecția Scripta Antiqua nr. 120, 193 p. (cu 41 figuri incluse în text și index de toponime și localități la final).
Abstract

DANIELA TĂNASE
Ioan Stanciu, Aşezarea de la Lazuri-Lubi Tag (jud. Satu Mare). Aspecte ale locuirii medievale timpurii în nord-vestul României, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (2019), 446 pagini.
Abstract