ETICĂ EDITORIALĂ / EDITORIAL ETHICS

Încurajăm publicarea unor articole originale, elaborate în mod științific, respectându-se cerințele de redactare ale revistei.

Nu acceptăm nicio formă de discriminare în lucrări sau în procesul de evaluare a articolelor.

Responsabilitatea asupra conținutului articolelor revine autorilor, motiv pentru care aceștia depun o declarație pe proprie răspundere păstrată în arhiva revistei.

Dreptul de autor asupra materialelor publicate rămâne al autorilor.

Conform cerințelor CNCSIS și bazelor de date internaționale, fiecare autor va furniza date privind afilierea instituțională și contact, care vor fi făcute publice în cadrul articolului.

Revista Analele Banatului este o revistă open access cu titlu gratuit. Cititorii au permisiunea de a citi, descărca, copia, distribui, tipări, căuta, a face referiri la textele integrale din cuprins sau a le folosi în orice alte scopuri legale și necomerciale fără a cere acordul editorului.

We encourage the publication of original, scientifically elaborated articles, in conformity with the publication rukes of our journal.

We do not accept any form of discrimination within our journal’s pages or in our evaluation process.


Responsability over the contents of the papers belongs to the authors, for this reason authors will hand in a signed declaration of responsability assumption kept in the documentation archive of the jornal.

Copyright over the published articles belongs to the authors.


According to the requirements of CNCSIS and international databases, each author will provide data regarding the institutional affiliation and contact, which will be made public within the articles.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose and for non-commercial purposes, without asking prior permission from the publisher.