Analele Banatului XXVII 2019

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXVII 2019

Remember Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE / ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY

ADRIAN DOBOȘ, WEI CHU
Between the Woods and the Water: The Early Upper Paleolithic from the Romanian Karst
Abstract
SABIN ADRIAN LUCA, TIBERIU BOGDAN SAVA, MARIA ILIE, ANDREEA DIMA, DANIELA PASCAL, GABRIELA SAVA, CRISTIAN MĂNĂILESCU, FLORENTIN PERIANU, RALUCA TEODORESCU, ADRIAN LUCA
Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (cercetările preventive ale Anului 2011) (V). Cronologia absolută a Culturii Turdaș în situl eponim acesteia
Abstract
OLIVER DIETRICH, LAURA DIETRICH
Ein Vergessener Hortfund aus Kronstadt (Braşov) in Rumänien. Das Burzenland (Ţara Bârsei) als Hortlandschaft / A Forgotten Hoard from Brașov (Romania). Bronze Age Hoarding in the Ţara Bârsei Region.
Abstract
CLAES UHNER
Protection and Control: Middle Bronze Age Fortified Settlements in the Benta Valley, Hungary
Abstract
MARIJA LJUŠTINA
Rediscovering old finds? Notes on the Bronze Age graves with amber in Western Serbia
Abstract
IOAN BEJINARIU, ALIN HENȚ
Depozitul de bronzuri de la Gherla, județul Cluj / The Bronze Hoard from Gherla, Cluj County
Abstract
VICTOR SAVA
The Late Bronze Age settlement at Șagu and the early use of the channeled pottery
Abstract
ANDREI GEORGESCU
Living Downtown. An Early Iron Age Settlement Discovered in the Center of Timișoara
Abstract
AUREL RUSTOIU
Magia ascunsă a unor amulete din Dacia preromană. În legătură cu un pandantiv-căldărușă din sudul Transilvaniei / The hidden magic of some amulets from pre-Roman Dacia. About a bucket-shaped pendant discovered in southern Transylvania
Abstract
AMY HENDRICKS, REBECCA MOORMAN, NATHANIEL E. GREENE, R. JESSE PRUETT, JEREMY M. HUTTON
Epigraphic Notes on two Bilingual Inscriptions in the National Museum of Banat (IDR III/1 170 and 178)
Abstract
IOAN PISO
Une statio de beneficiarii consularis à Teregova / A Statio of Beneficiarii Consularis in Teregova
Abstract
CĂLIN TIMOC
Date noi si mai vechi in legătură cu fortificația romană de la Mehadia (jud. Caraș-Severin) / New and older data about the Roman fortification from Mehadia (Caraș-Severin County)
Abstract
ROBERT GINDELE
Așezarea din secolele IV-V d.Hr. de pe Varianta Ocolitoare Sud a municipiului Timișoara, Situl 3 / The Settlement from the 4th-5th centuries AD on the South Bypass Variant of Timișoara, Site 3
Abstract

ISTORIE MEDIE, MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ / MEDIEVAL AND MODERN HISTORY

ISTVÁN PETROVICS
Students from Temesvár/Timişoara Studying at Foreign Universities in the Middle Ages
Abstract
COSTIN FENEȘAN
Cetatea Jdioara – sfârșit de drum (1693-1701) / The Fortress at Jdioara – End of a Story (1693-1701)
Abstract
CIPRIAN GLĂVAN
Aspecte privitoare la sistemul de carantină din Banat în secolul al XVIII-lea / Aspects of the quarantine system in Banat in the 18 th century
Abstract
ZORAN MARCOV
Piese de armament african din colecția Muzeului Național al Banatului (sec. XIX-XX) / African weaponry in the collection of the National Museum of Banat (19th–20th centuries)
Abstract
NICOLETA DEMIAN
„All’austriaca marina… il supremo mio vale”. O medalie deosebită din colecția Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara / „All’austriaca marina… il supremo mio vale”. A special medal in the collection of the National Museum of Banat in Timișoara
Abstract
THEODORA MOȚ
Ipostaze feminine în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX / Hypostases féminines dans la seconde moitié du XIX e siècle et au début du XX e siècle
Abstract
EUSEBIU NARAI
Aspecte ale vieţii politice în judeţul Timiş-Torontal în prima jumătate a anului 1946 / Aspects de la vie politique dans le département de Timiş-Torontal pendant la première moitié de l’année 1946
Abstract

ISTORIA CULTURII, ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, CONSERVARE / CULTURAL HISTORY, ART HISTORY, MUSEOLOGY AND CONSERVATION
IOSIF VASILE FERENCZ
Explorări în microuniversul mitologic la Ardeu. Despre uriași și comori /
Exploring the mythological micro-universe at Ardeu. About giants and treasures

Abstract
DAN UNGUREANU
Cît din substratul lexical al limbii române e dacic? / How much of the lexical substratum of the Romanian language is Dacian?
Abstract
ELENA MIKLÓSIK
Probleme de atribuire ale unor lucrări din colecțiile bănățene semnate de artiști cu nume de familie Wagner / The assignment issues regarding/of some works affiliated to the collections from Banat signed by artists representing the Wagner surname
Abstract
MARIUS CORNEA
Compartimentul de Arte Vizuale al Muzeului Național al Banatului și îmbogățirea patrimoniului în anul 2018 / The Visual Arts Department within the National Museum of Banat and the Heritage Enrichment during the year 2018
Abstract
HEDY M-KISS
Studiu preliminar asupra artefactelor din piele provenite din situl arheologic Piaţa Sfântu Gheorghe – Timișoara 2014 / Preliminary study on leather artifacts from the archaeological site Piaţa Sfântu Gheorghe-Timisoara 2014
Abstract

RECENZII / REVIEWS
LAVINIA GRUMEZA
E. Istvánovits, V. Kulcsár, Sarmatians: History and Archaeology of a Forgotten People (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 123), Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2017 (ISBN 978-3-88467-237-2), 501 pages, 329 figures.

ABREVIERI / ABREVIATIONS