Analele Banatului S.N. XXV 2017

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXV 2017

Costin Feneșan la 70 de ani (Prof. univ. emerit Doina Benea)
Repere biografice

 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
WEI CHU, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI
The Early Upper Paleolithic Settlement of Romaneşti-Dumbrăviţa I, Timiș County
Abstract
DRAGOȘ DIACONESCU
Despre cronologia absolută a unui nivel din situl neolitic de la Tărtăria-Gura Luncii / About the absolute chronology of a layer from the Neolithic site of Tărtăria-Gura Luncii
Abstract
SABIN ADRIAN LUCA, FLORIAN DUMITRESCU-CHIOAR, TIBERIU BOGDAN SAVA, DORU PĂCEȘILĂ, OANA GAZA, IULIANA STANCIU, GABRIELA SAVA, BIANCA ȘTEFAN
Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (Cercetările preventive ale anului 2011) (II) / 14C Data from Turdaș-Luncă Archaeological site (Preventive Research of the Year 2011) (II)
Abstract
IOAN BEJINARIU, HOREA POP
Cercetări arheologice preventive pe traseul Autostrăzii Lugoj-Deva, lot 2. Descoperirile culturii Coțofeni de la Nemeșești, comuna Margina, județul Timiș / The Preventive Archaeological Research of Lugoj-Deva Motorway Project, 2nd Section. The Coțofeni Culture Discoveries from Nemeșești, Margina Commune, Timiș County
Abstract
ZSOLT MOLNAR, BEATRICE CIUTĂ
Aspects regarding the economy of the Otomani communities in North-Western Transylvania. Data concerning the Middle Bronze Age agriculture in light of the investigations carried out in the Carei-Bobald tell
Abstract
SEDAT BARALIU, ILIR MUHARREMI
Les importations grecques sur le territoire du Kosovo
Abstract
Z. DIMITROV, N. RUSEV
Excavations of Colonia Ulpia Traiana Ratiaria: Latest Data from the Western Necropolis and New Founded Complexes
Abstract
REMUS M. FERARU
Sărbători consacrate lui Apollon la Milet și in coloniile sale de la Pontul Euxin / Fetes consacrees a Apollon a Milet et dans ses colonies du Pont-Euxin
Abstract
CĂLIN TIMOC
Hoffinger și Berzovia. Contribuții habsburgice la cercetarea arheologică a ruinelor romane din Banat / Hoffinger and Berzovia. Habsburg contributions to the archaeological research of Roman ruins in Banat
Abstract
 
ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, DUMITRU ŢEICU
Cercetări de arheologie urbană. Reflecții privind orașul Timișoara în secolele XVII-XVIII / Researches of Urban Archaeology. Aspects Regarding the Development of Timișoara in the XVII-XVIIIth Century
Abstract
LAURENȚIU-ȘTEFAN SZEMKOVICS
Blazoane acordate unor familii romanești din Timiș (1534–1636) / Blasons accordes aux quelques familles nobles roumaines de Timiș (1534–1636)
Abstract
IOAN HAȚEGAN, ALEXANDRU KOSA
Banat – Facing the Ottoman Conquest 1551–1552. Chronological References. The Year 1551 / Banatul in contextul cuceririi otomane 1551-1552. Note cronologice. Anul 1551
Abstract
AUREL-DANIEL STĂNICĂ, NICULINA DINU
Aspecte privind locuirea otomană in zona cetății Noviodunum / Aspects concerning Ottoman Period Habitat in the Area of Noviodunum Fortress
Abstract
FLORINA CIURE
Cucerirea Belgradului de către Habsburgi in izvoare venețiene de la finele secolului al XVII-lea / The conquest of Belgrad by the Habsburgs in Venetian sources at the end of the XVIIth Century
Abstract
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
CIPRIAN GLĂVAN
Criza agricolă din Banat din anii 1863–1864 / The agricultural crisis in Banat in the years 1863– 1864
Abstract
PATRICIA GHEMEŞ (MANEA)
Nobili francmasoni in Banatul imperial / Contribution at fremasonry history from Banat. Fremason nobil in Imperial Banat
Abstract
GABRIELA ADINA MARCO
Evoluţia relaţiilor culturale romano-slovace in localitatea Nădlac, judeţul Arad. Societăţile şi asociaţiile culturale in perioada 1802–1918 / The evolution of cultural relations between Romanians and Slovaks in Nădlac, Arad County. The societies and the cultural associations from 1802 till 1918
MARIA ALEXANDRA PANTEA
Intelectuali bănățeni pe frontul Marelui Război / Intellectuals from Banat on the Front of the Great War

Abstract
MARIA ALEXANDRA PANTEA
Intelectuali Bănățeni pe frontul Marelui Război / Intellectuals from Banat on the Front of the Great War
Abstract
AUGUSTIN MUREŞAN, PUIU EMILIAN VALEA
Două tipare sigilare ale Bisericii ortodoxe romane din Lipova / Two seals of the Romanian Orthodox church of Lipova
Abstract
HEDY M-KISS
Colecția de textile a Muzeului Formației de Pompieri Sfantul Florian din Jimbolia / Textile Collection of the Museum for Firefighters Formation St. Florian in Jimbolia
Abstract
STELEAN-IOAN BOIA
Identitate și alteritate etnică și confesională in spatial arădean interbelic / Ethnic and Confessional Identity in Arad between World Wars
Abstract
LAJOS KAKUCS
Contribuții la istoria pompierilor voluntari din Timișoara (de la inceputuri pană in anul 1936) / Contributions to the history of volunteer firefighters from Timișoara (from the very beginnings to 1936)
Abstract
MARIAN-ALIN DUDOI
The Interruption of the British-Romanian Relations in 1941
Abstract
EUSEBIU NARAI
Aspecte privind evoluția comerțului in județul Severin in perioada 1944–1948 / Aspects from the evolution of the commerce in the district of Severin between 1944–1948
Abstract
DEHELEANU ADRIAN
Dr. Elie Miron Cristea – patriarh şi personalitate politică / Dr. Elie Miron Cristea – patriarch and political personality
Abstract
 
ISTORIA ARTEI, MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE, RESTITUIRI
MIKLOSIK ELENA
Botezuri, cununii și inmormantări. Insemnări manuscrise și informații tipărite dezvăluind prezența artiștilor in cetatea Timișoarei in prima jumătate a secolului al XIX-lea / Christenings, weddings and
burials. Manuscript records and printed information revealing the presence of artists in the fortified town of Timişoara in the first half of the 19th century

Abstract
MARIUS CORNEA
Pictorul Ferenczy József (1866–1925) și colecționarii de artă din Timișoara / The painter Ferenczy József (1866–1925) and the art collectors in Timișoara
Abstract
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, ANDREI BĂLĂRIE, CRISTINE HARNISCHFEGER, ANDREI GEORGESCU
A Short Review of the International Exhibition “Heinrich Schliemann-the Discoverer of Troy”
FLORIN MEDELEȚ
In legătură cu Sica
 
RECENZII
VALY CEIA
Laurențiu Nistorescu, Oglinzile Celuilalt. Barbaricum, intre admirație și teamă, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 218 p.
MIRCEA MĂRAN
Maria Alexandra Pantea, Relatări din Primul Război Mondial prezentate in presa ecleziastică din Banat, Editura Tritonic, 2017, 302 pagini
MIHAI-OCTAVIAN GROZA
Claudiu-Lucian Topor, Alexander Rubel (coordonatori), „The Unknown War” from Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iaşi/Konstanz, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” / Hartung-Gorre Verlag, 2016, 308 p.
ADRIAN-COSMIN IUŞAN
Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Daian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrucken, Editions Universitaires Europeennes, 2017, 94 p.
 
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE / ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES