Analele Banatului S.N. XXVI 2018

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXVI 2018

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE
JEREMY M. HUTTON, NATHANIEL E. GREENE
A New Reading of the Latin–Aramaic Neses Bilingual (IDR III1 167 = PAT 0994), Aramaic Line 2
Abstract
ANA CRISTINA HAMAT
Câteva bijuterii de epocă romană din colecţia Muzeului Banatului Montan Reşiţa / Roman Jewelery from the Collection of Highland Banat Museum from Reşiţa
Abstract
HORAŢIU COCIŞ
Surface and Low Altitude Surveys on the Military Vici from Sălaj County (Dacia Porolissensis) / Cercetări de suprafaţă şi de joasă altitudine la vici militari din judeţul Sălaj (Dacia Porolissensis)

PETER FORISEK
The defensive system of the Cappadocia limes at the beginning of the 2nd century
Abstract
CĂLIN TIMOC, MICHAL PISZ, EMIL JĘCZMIENOWSKI, CRISTIAN-ADRIAN ARDELEAN
Contribuţii la cunoaşterea aşezării civile de tip vicus militar de la Pojejena / Contribution to the Research of the Vicus Militaris from Pojejena
Abstract
DANIELA TĂNASE
Observații cu privire la ploscuțele de pelerin cu reprezentarea Sfântului Mina, din epoca romano-bizantină, aflate în colecția Muzeului Național al Banatului / Remarks about the Late Roman and Byzantine pilgrim flasks (ampullae) of Saint Menas from the collection of National Museum of Banat
Abstract
 
ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ
REMUS M. FERARU
Eglise et Etat dans l’Illyrie protobyzantine a la lumiere des sources epigraphiques et litteraires (VIe-VIIe siecles)
Abstract
ELEK SZASZKO
Lista de socoteli din anii 1517/1518 a domeniului nobiliar de la Sződi (Zeudy). Date privind posesiunile familiei Gersei Pető in sudul Campiei Pannonice / The registry of the revenues and expenses of the Sződi manor from 1517/1518 (Contributions to the possessions of the Gersei Pető family in the southern Region of the Great Hungarian Plain)
Abstract
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
COSTIN FENEŞAN
Die Siebenburgischen Besitztumsverhaltnisse des Furstlichen Arztes und Rates Georg (Giorgio) Blandrata / Posesiunile din Transilvania ale doctorului şi consilierului princiar George (Giorgio) Blandrata

CIPRIAN GLĂVAN
Instrucţiune privind organizarea Banatului Timişan (7 octombrie 1717) / Instruction regarding the organisation of Banat of Temes region (October 7, 1717)
Abstract
SAŞA IAŞIN
Familia nobiliară Vuchetich de Brinye şi Cenei / The family Vuchetich nobles of Brinye and Ceney
Abstract
ZORAN MARCOV
Probleme de datare a armelor balcanice din sec. XVIII-XIX aflate pe teritoriul actual al Romaniei / Issues Relating to the Dating of the Balkan Arms from the 18th–19th Centuries on the Current Territory of Romania
Abstract
COSTIN FENEŞAN
Timişoara – Bucureşti – Istanbul: o „vanătoare” de lotri din Banat la 1800 / Timişoara – Bucharest – Istanbul: “hunting” robbers (lotri) from the region of Banat in 1800
Abstract
TEODORA-DANIELA MOŢ
Aspecte diplomatice privind recunoaşterea internaţională a independenţei depline a Romaniei / Diplomatic aspects concerning the recognition of the International Romanian State Independence
Abstract
MARIA TESCHLER-NICOLA
Erbbiologie und “Volkstums”-Forschung am Wiener Anthropologischen Institut: Das „Marienfeld- Projekt“ 1933/34
Abstract
EUSEBIU NARAI
Situaţia economică şi politică a Banatului in anul 1946, reflectată in paginile cotidianului comunist „Luptătorul Bănăţean” din Timişoara 2/ The economic and political situation of Banat in 1946, reflected in the pages of the Communist daily «Fighter of Banat» in Timişoara
Abstract
 
ISTORIA ARTEI ȘI CULTURII
MARIUS CORNEA, LIANA FLUTUR
Arhiva Virgil Birou (1903–1968) – sursă documentară pentru istoria culturii din Banat in prima jumătate a secolului al XX-lea / The Archive of the writer Virgil Birou (1903–1968) as documentary source of the cultural history of the region Banat in the first half of the 20th century
Abstract
ANA GIULIA DELCEA
Conceptul de vid in arta modernă şi contemporană / Concept of Void in Modern and Contemporary Art
Abstract
HEDY M-KISS
Iconografia Sfantului Florian pe medalioanele steagurilor istorice. Studiu comparativ / The Iconography of Saint Florian on the Medallions of Historical Flags. Comparative study. Comparative study

Abstract
 
RECENZII
MARIANA BALACI
George Valentin Bounegru, The Northern Necropolis of Apulum „Ambulance Station” 1981–1985. Necropola nordică de la Apulum „Staţia de salvare”1981–1985, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, 207 p. + 45 pl
MARIAN HORVAT
Alexandru Madgearu, The Asanids: the political and military history of the second Bulgarian empire (1185–1280), Targovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 332 p.
CLAUDIU CĂLIN
Marius Oanţă (coordonator), Studii de Istorie Eclesiastică, Craiova, Editura Sitech, 2018, 320 p.
 
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE / ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES