Analele Banatului S.N. XXIV 2016

Volum dedicat memoriei
Profesorului Nicolae Bocşan
(1947–2016)

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXIV 2016

Cuprins | Contents
Nicolae Bocșan – un Om între oameni (Acad. IOAN-AUREL POP)

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
AURELIAN RUSU
Hidden in the mists of Danube’s Mesolithic: Stubica, a ‘Lepenski Vir – Schela Cladovei culture’ type site in Serbia
Abstract
MIHAI GLIGOR
Practici funerare la comunităţile culturii Vinča din Transilvania / Funerary Practices in Vinča Culture from Transylvania
Abstract
GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI
Cultura Precucuteni în Transilvania / Precucuteni Culture in Transylvania
Abstract
MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, SANDA BĂCUEŢ CRIŞAN, FLORIN DRAŞOVEAN, MIHAI GLIGOR, DIMITRIE NEGREI
Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Central and Western Romania by X-ray Fluorescence
Abstract
MIHAI DUNCA
Clasificarea uneltelor din piatră şlefuită din situl de la Porţ-„Corău” / The Typological Clasification of the Polished Stone Tools from Porţ-„Corău”
Abstract
DRAGOŞ DIACONESCU, SORIN TINCU
Consideraţiii arheologice privind necropola tumulară de la Silvaşu de Jos-„Dealu Ţapului” (oraş Haţeg, jud. Hunedoara) / Archaeological Considerations Regarding the Tumular Necropolis from Silvaşu de Jos-Dealul Ţapului (Haţeg Town, Hunedoara County)
Abstract
FLORIN GOGÂLTAN
Chihlimbarul preistoric de la frontiera estică a Bazinului Carpatic / Prehistoric Amber Artifacts at the Eastern Frontier of the Carpathian Basin
Abstract
IOAN BEJINARIU, DANIEL V. SANA
The Bronze Axes Hoard of Fântânele-Rus (Rus Commune, Sălaj County, Romania
Abstract
DANA STANCOVICI, DRAGOŞ DIACONESCU
AMS Dating of an Artifact from Banat Museum’s Egyptian Collection and Remarks Regarding the Preservation Status
Abstract
GELU A. FLOREA
Despre temple, hambare şi arheologia ritualului / About Temples, Granaries and the Archaeology of Ritual
Abstract
CORIOLAN H. OPREANU
Profan vs. sacru la Sarmizegetusa Regia / Profane vs. Sacred at Sarmizegetusa Regia
Abstract
ALIN HENŢ
The Fortifications in Orăştie Mountains as Enclosures
Abstract
DINU IOAN BERETEU
Arcobadara dacică / Dacian Arcobadara
Abstract
CĂLIN TIMOC
Câteva sarcofage din piatră de la Dierna (Orșova) din lapidariul Muzeului Național al Banatului / Some Stone Coffins Discovered in Dierna (Orșova) from Lapidary National Museum of Banat
Abstract
DANIELA TĂNASE, ALEXANDRU FLUTUR
Cercei de aur de epocă romană din colecţia Pongracz / Gold Earrings Belonging to the Pongrácz Collection Stemming from the Roman Era
Abstract
 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ
VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU, CLAUDIA RADU, ADRIAN URSUŢIU
Preliminary Data Regarding the Newly Discovered 6th Century Necropolis at Nădlac, Arad County
Abstract
CĂLIN COSMA
Repere arheologice privind statutul politic al Crișanei și Banatului românesc în Kaganatul avar / Archaologische Hinweise fur den politische Status des Kreischgebietes und des rumanischen Banats im Rahmen des awarischen Khaganats
Abstract
ADRIAN ANDREI RUSU
Jetoanele medievale din ceramică: utilităţi cu multiple dubii de interpretare / Medieval Ceramic Jetons: A Use with Multiple Doubts of Interpretation
Abstract
IUSZTIN ZOLTAN
Stăpanitorii cetăţii Severin in secolul al XIV-lea / Lords of the Fortress of Severin in the 14thCentury
Abstract
ZSUZSANNA KOPECZNY
Cuţite medievale târzii şi pre-moderne din colecţia Muzeului Naţional al Banatului / Late Medieval and Early Modern Knives from the Collection of the National Museum of Banat
Abstract
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
SAȘA IAȘIN
Arhimandritul Pavle Kenghelaț (1766–1834) – cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la nașterea sa / The Archimandrite Pavle Kenghelaţ (1766–1834)
Abstract
MIKLÓSIK ELENA
Botezuri, cununii şi înmormantări. Artişti consemnaţi în registrele parohiale din cetatea Timişoarei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea / Christenings, Marriage Ceremonies and Burials. Artists Recorded in the Parochial Registers in the Timisoara Fortress in the Second Half of the XVIIIth century
Abstract
COSTIN FENEȘAN
Lupta românilor din Banat şi Câmpia Aradului pentru biserică şi şcoală naţională (1814-1816). Câteva documente / The Struggle of the Romanians from the Banat and the Plane of Arad for National Church and School (1814–1816) – Some Documents
Abstract
LAJOS KAKUCS
Contribuţii la istoria francmasoneriei din Banat / Contributions to the History of Freemasonry from Banat.
Abstract
OVIDIU EMIL IUDEAN
Political Options and Electoral Behaviour in the Case of the Arad Romanian Elite at the End of the Nineteenth Century
Abstract
MARIA ALEXANDRA PANTEA
Situaţia parohiilor ortodoxe române din Eparhia Aradului rămase în Banatul Sârbesc şi poziţia Episcopiei arădene (1919–1923) / The Case of Romanian Ortodoxes Parishes from Diocese of Arad Left in Serbian Banat and the Ortodox Diocese of Arads Points of View (1919–1923)
Abstract
ANA-CARINA BABEU
Aspecte privind circulaţia rutieră de persoane în Reşiţa, în perioada interbelică / Aspects on Road Traffic People in Reşiţa in the Interwar Period
Abstract
ZORAN MARCOV, NICOLETA DEMIAN
Delicatese, politică şi design de vitrine în Timişoara interbelică: Francisc Branislav Mircsetics (1897–1983) / Dainties, Politics and Glass Case Design in Interwar Timişoara: Francisc Branislav Mircsetics (1897–1983)
Abstract
EUSEBIU NARAI
Instituţii de credit mai importante din mediul rural al judeţului Severin (1944–1948) / Credit Institutions Most Important in Rural Areas of the Severin County (1944–1948)
Abstract
MARIAN-ALIN DUDOI
The Issue of Regency during King Mihai’s Royal Strike (1945)
Abstract
MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN
Iugoslavii și Bărăganul (1955) / The Yougoslaves and the Baragan Question (1955)
Abstract
VASILE RĂMNEANŢU
Reflectarea în judeţul Timiş a hotărârii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din aprilie 1968 privind reabilitarea unor activişti de partid / The Reflexion of the Plenary Sitting of the Central Committee of Romanian Communist Party from April 1968 Decisions in Timiș County Concerning the Rehabilitation of Some Party Activists
Abstract
 
VARIA
ALEXANDRA ZBUCHEA, SILVIU ANGHEL
Tracks Into the Past
FLORIN DRAŞOVEAN
Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica la ceas aniversar
 
OBITUARIA
George Pascu Hurezan (1949–2016)
Ion Motzoi Chicideanu (1943–2016)
 
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE / ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES