Analele Banatului S.N. XXIII 2015

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXIII 2015

Cuprins / Contents

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
LJUBO FIDANOSKI
Home Sweet Home: Neolithic Architectural Remnants from Cerje – Govrlevo, Republic of Macedonia
Abstract
MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, FLORIN DRAŞOVEAN
Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Banat (Southwest Romania) by X-ray Fluorescence
Abstract
COSMIN IOAN SUCIU
Metodologia analizei post‑săpătură a sitului de la Turdaş (I). Câteva observaţii legate de modalitatea de publicare şi interpretare a sistemului de fortificare / Post-excavation Analysis Methodology of Turdaş Site (I). Some Observations on Earlier Publication and Interpretation of the Fortified System
Abstract
SORIN TINCU
Cercetările arheologice de la Hunedoara. Considerații privind încadrarea culturală și cronologică a descoperirilor / The Archaeological Researches from Hunedoara. Considerations Regarding Cultural and Chronological Framing of the Discoveries
Abstract
ALINA BINȚINȚAN
Confecționarea experimentală a ceramicii preistorice: tehnica presării în forme de lut / Creating Experimental Prehistoric Pottery: Pre‑shaped Clay Molds Pressing Technique
Abstract
SVEN BRUMMACK, DRAGOŞ DIACONESCU
O abordare Bayesiană a datelor AMS aparţinând epocii cuprului din Câmpia Panonică / A Bayesian Approach of the AMS Data from the Great Hungarian Plain’s Copper Age
Abstract
FLORIN GOGÂLTAN, FLORIN DRAȘOVEAN
Piese preistorice din cupru şi bronz din România aflate în colecţiile British Museum, Londra. I / Prehistoric Copper and Bronze Age Objects from Romania Found in the Collections of the British Museum in London. I
Abstract
CORIOLAN HORAŢIU OPREANU
Arhitectura epocii Latene din Munții Șureanu (Sebeșului). O analiză metodologică / The Architecture of the Late Iron Age in the Șureanu (Sebeșului) Mountains. A Methodological Approach
Abstract
DOINA BENEA, SIMONA REGEP
Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum
Abstract
 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ
DANIELA TĂNASE
Consideraţii cu privire la o aplică de faleră din epoca avară târzie descoperită la Timişoara-Podul Modoș / Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş
Abstract
IUSZTIN ZOLTAN
Vicecomiţi în comitatul Timiş (sec. XIV – XV) / Viscounts in Timiş County (14 th– 15th).
Abstract
LIGIA BOLDEA
Prezenţe feminine în sistemul domenial medieval bănăţean (1300 – 1450) / Female Presences in the Banat Medieval Domaine (1300 – 1450)

Abstract
OANA TODA
Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medieval / North Transilvanian Communication Routes and the Traffic Orientation of Medieval Cluj
Abstract
ADRIAN BĂLĂŞESCU, FLORIN DRAȘOVEAN, VALENTIN RADU
Studiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare / L’étude du matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires
Abstract
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
SORIN MITU
Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII – XX) / Genealogical and Prosopographical Data Regarding Cornea-Barbu of Ileni Family (17th – 20th Centuries)
Abstract
ZORAN MARCOV
Contribuţii la identificarea şi clasificarea puştilor vest-balcanice cu cremene prezente în muzeele din România / Contributions to Identifying and Classifying Western Balkans Flintlock Rifles from the Romanian Museums
Abstract
LAJOS KAKUCS
De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor din Timişoara / From the Pacha’s Fountain near the Dervishes’ Monastery to the Park of Roses. Contributions to the History of the Parks in Timişoara
Abstract
COSTIN FENEȘAN
Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici / A Forgotten Hero: Michael Knight of Iacobici
Abstract
IRINA VASTAG
Cultura instituției militare din Timișoara specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe – produsul evoluției sale istorice distincte / Die Kultur der fur Brandloscheinsatze und Spezialeinsatze im Falle von Naturkatastrophen und Notsituationen zustandigen Militareinrichtung Temeswar – ein Produkt ihrer eigenen geschichtlichen Enwicklung
Abstract
ANDREEA-MIHAELA CREANGĂ
Războaiele balcanice ca spectacol mediatic: relatarea jurnalistică / Balkan Wars as a Media Spectacle: the Journalistic Story
Abstract
DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN
Mitropolia de Karlowitz şi relaţiile sârbo-române din cuprinsul Monarhiei habsburgice / The Metropolitanate of Karlowitz and Serbo-Romanian Relations within The Habsburg Monarchy
Abstract
LJILJANA BAKIĆ
Felix Milleker’s Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 1880’s and 1940’s
Abstract
ALINA-CĂTĂLINA IBĂNESCU
Studiul de caz: activitatea profesorului Ioan Ursu reflectată în ziarul „La Roumanie” în timpul misiunii universitare din Franța (1918 – 1919) / Professor Ioan Ursu’s Activity as Written in the ‘La Roumanie’ Newspaper during his Academic Mission in France (1918 – 1919). A Case Study
Abstract
SERGIU SOICA
Episcopul Iuliu Hossu de la Unirea de la Alba Iulia în închisorile regimului comunist din România / The destiny of Bishop Iuliu Hossu: From the Great Union in Alba Iulia to the Romanian Communist Penitentiaries
Abstract
OVIDIU EMIL IUDEAN
The Banat Political Elite during the 1926 General Elections
Abstract
MARIAN-ALIN DUDOI
The Accommodation of the British Mission in Romania (1944)
Abstract
VASILE RĂMNEANŢU
Din culisele unei întâlniri la nivel înalt de la Timişoara. Vizita lui Iosip Broz Tito din februarie 1969 / Aspects from the Backstage of a High Level Meeting at Timișoara. The Visit of Iosip Broz Tito from February 1969
Abstract
JOSÉ DÍAZ-DIEGO
El advenimiento democrático en la Rumanía de 1990 y el principio del fin de su agricultura colectiva / The Democratic Advent of 1990’s Romania and the Beginning of the End of its Collective Agriculture
Abstract

ABREVIERI / ABREVIATIONS