Analele Banatului S.N. XXII 2014

Volum dedicat memoriei dr. Vasile Boroneanț (1930 – 2014)

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XXII 2014

Cuprins / Contents

VASILE BORONEANȚ, O viață dedicată arheologiei românesti / A life dedicated to Romanian archaeology

ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE VECHE
ADINA BORONEANȚ, KATH MCSWEENEY, CLIVE BONSALL, Schela Cladovei 1982 – A Supplement to the Original Excavation Report of Vasile Boroneanț
FLORIN DRAȘOVEAN, Despre cronologia relativă și absolută a neoliticului și eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Bayesiană / Remarks on the Relative and Absolute Chronologies on the Neolithic andEarly Eneolithic of the Eastern Carpathian Bassin. A Bayesian approach
DRAGOȘ DIACONESCU, Despre cultura Turdaş şi poziția sa cronologică / About Turdaş culture and its chronological position
MIHAI GLIGOR, Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană / The beginning of EarlyEneolithic in Transylvania: a Bayesian approach
GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Despre marile teme religioase din cultura Vinča / About the Great Religious Themes of Vinča Culture
CRISTIAN EDUARD ȘTEFAN, Câteva date despre locuirea de tip Boian-Vidra de la Radovanu- La Muscalu, jud. Călărași / Some Data About Boian-Vidra Type Habitation from Radovanu-La Muscalu, Călărași County
CRISTIAN SCHUSTER, CAPUT STENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr. / Caput Stenarum at 117–118 AD
 
ARHEOLOGIE ȘI ISTORIE MEDIEVALĂ
CĂLIN COSMA, O locuință de războinic din secolul VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe (jud. Mureş) / A 7th Century Warriorhouse at Iernut/Sfântu Gheorghe (Mureş County)
RADU HARHOIU, ERWIN GÁLL, Necropola din secolul XII de la Sighişoara-Dealul Viilor, punctul „Necropolă”.Contribuții privind habitatulepocii medievale timpurii în Transilvania estică / The 12th century’s cemetery from Sighişoara-Dealul Viilor, place‘Necropolă’. Contribution Concerning the Habitat From the Early Middle Age in Eastern Transylvania / Das Gräberfeld des 12. Jhs. von Sighişoara-Dealul Viilor, Fundstelle „Gräberfeld” („Necropolă”). Beiträge zummittelalterlichen Habitat aus Ostsiebenbürgen (12. – 13. Jhs.)
PETER BUČKO, The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary
ADRIAN MAGINA, LIVIA MAGINA, O ascultare de martori şi realități bănățene într-un document din 1539 / A hearing and banatian realitiesin a document from 1539
LIGIA BOLDEA, Tradiție şi continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj – Gârleştenii de Rudăria / Tradition and continuity in the world of the romanian officials from the Banat of Caransebeş and Lugoj – the Gârleşteanu of Rudăria family
 
ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
COSTIN FENEȘAN, O descriere a cetății Timişoara din august 1716 / A description of the Fortress of Timişoara (Temeswar) from August 1716
SORIN MITU, Analiza identităților țărăneşti din Transilvania prin intermediul izvoarelor folclorice / An analysis of peasant identities in Transylvania through folkloric sources
CRISTIAN GRAURE, „Argint şi soare”. Originile fotografiei prin evoluții tehnice între 1800 şi 1900 / “Silver and sunshine”. The Origins of Photography by means of Processes between 1800 and 1900
LAJOS KAKUCS, Gărzile civice şi societățile de tir din Banat între anii 1717 – 1919 / Civic Guards and Shooting Societies in Banat between the Years 1717 and 1919
NICOLETA DEMIAN, Despre medaliile familiei Weifert din Pančevo / The Medals of the Weifert Family from Pančevo
VLAD POPOVICI, OVIDIU EMIL IUDEAN, Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918
DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN, Voivodina în octombrie – noiembrie 1918 (Banatul, Bacica, Barania şi Sremul – unificarea cu Serbia) / Vojvodina in October – November of 1918 (Banat, Bacska, Baranja and Srem – Unification to Serbia)
VASILE RĂMNEANȚU, Contribuția Primăriei municipiului Timişoara la dezvoltarea mişcării teatrale interbelice timişorene / The contribution of Timișoara City Hall at the developement of the inter- war local theatrical movement
MARIAN-ALIN DUDOI, Slamming the door in Bucharest: Soviet Steps in imposing the Groza Government (March 1st to 6th, 1945)
MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN, Clisura bănățeană (a Dunării) – enclavă iugoslavă nord-dunăreană în anii 1944 – 1947 sau experiment comunist românesc „avant la lettre” / The Banatian Canion (of Danube) – an Yugoslav North-danubian Enclave in the 1944 – 1947 Years or a Romanian communist Experiment “avant la lettre”
DELIA CORA, Propaganda politică pentru și în timpul naționalizării comuniste / Political propaganda during and for communist nationalization
PHILIPPE HENRI BLASEN, Darstellung der Deutschen und der deutschen Minderheiten Rumäniens in den rumänischen Schulbüchernfür Geschichte und für Erdkunde der 3. bis 10. / 12. Klasse 1948 – 1989: Eine Periodisierung / The representation of the Germans and German minorities in the Romanian school history books (grades 3–10/12), between 1949 and 1989. A chronology
 
MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE,RESTAURARE, CONSERVARE, VARIA
MIHAI-CORNELIU POPOVICI DONICI, Metodă de reconstituire a construcțiilor, D – 1, pe baza datelor arheologice / The method of reconstructing the structures, D-1, based on archaeological data
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 –04.01.2014
 
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE / ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES