Analele Banatului S.N. XX 2012

Volum dedicat aniversării a 140 de ani de existenţă a
Muzeului Banatului
1872–2012

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XX 2012

CUPRINS / CONTENTS

DRAŞOVEAN FLORIN, Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Nouă, la ceas aniversar
DUDAŞ VASILE, Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviaţiei mondiale
 
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
CHICIDEANU ION MOTZOI, CHICIDEANU MONICA ŞANDOR, O brǎţarǎ din bronz descoperitǎ la Plosca (jud. Dolj)  / A Bronze Bracelet Discoverd at Plosca (Dolj County)
CHICIDEANU MONICA ŞANDOR, O reprezentare miniaturală de încălţăminte descoperită la plosca-Cabana de metal, jud. Dolj / A Miniatural Shoe Reprsentation, Discovered at Plosca-Cabana de Metal, Dolj County
SÂRBU VALERIU,Le casque gréco-illyrien a représentations figuratives (VIe – Ve siècles av. J.-C.) de Găvojdia, dep. de Timiş / The Greek-Illyrian Helmet with human representations (VI-Vth centuries B. C.) from Găvojdia, Timiş county
RUSTOIU AUREL, The ceramic human head from Deta (Timiş County). About the La Tène vessels with anthropomorphic decoration from the Carpathian Basin
ARDEVAN RADU, ZĂGREAN RADU, Eine römische Inschrift von Jebucu (Sălaj Kreis) / A Roman Inscription from Jebucu
DEAC DAN, A reconsideration of the so called Isis statuette from Porolissum
PURECE SILVIU I., The end of the roman habitation at Buridava (Stolniceni, Vâlcea county)
GRUMEZA LAVINIA, Sicrie şi amenajări funerare din lemn atestate la sarmaţii de pe teritoriul Banatului / Coffins and funerary wooden structures discovered on the Sarmatian territory of Banat
 
ISTORIE MEDIE
COSMA CĂLIN, Dépôts de vases en céramique dans les tombes de la Transylvanie des VIIe-Xe siècles / Pottery off erings in graves from Transylvania during 7th–10th centuries
ŢEICU DUMITRU, Historic geography and archaeological topography at Bulci and Căpâlnaş
IUSZTIN ZOLTÁN, Politică şi administraţie în Districtul Caransebeş (sec.XIV-XV) / Politics and administration in the Caransebes District (XIV-XVth centuries)
MAGINA ADRIAN, Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg / The Catholic Parishes of Banat in the Age of Sigismund of Luxembourg
PINCA RĂZVAN, STREMŢAN IOAN, Cercetări de geografie istorică şi arheologie medievală la Coşteiu (jud. Timiş) / Research of historical geography and medieval archeology at Coşteiu (Timiş County)
SZENTMIKLOSI ALEXANDRU, BĂLĂRIE ANDREI, Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei oraşului Timişoara la sfârşitul Evului Mediu. Cercetările arheologice preventive din suburbia Palanca Mare / Contributions to the Knowledge of the Evolution of the Town of Timisoara at the End of the Middle Ages. Archaeological Preventive Investigations Within the Suburbs of Palanca Mare
 
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
BOLDEA LIGIA, Asupra unor controverse fiscale în Caransebeşul primei jumătăţi a secolului al XVII-lea / On Some Fiscal Controversies Within The First Half Of The 17th Century In Caransebeş
FENEŞAN COSTIN, Artileria cetăţii Timişoara la 1716 / The Guns Of The Fortress Of Timişoara (Temesvar) in 1716
MARCOV ZORAN, Colecţia de iatagane a Muzeului Banatului Timişoara / The Yataghans Collection Of The Banat Museum
DRĂGHICI TEODORA LIGIA, Confirmări ale nobilităţii solicitate autorităţilor comitatense în cursul secolului al XIX-lea de către reprezentanţi ai familiilor de origine română înnobilate în secolele XVI – XVIII / Nobility Confirmation Asked From The County Authorities In The 19th Century By The Representatives Of The Romanian Origin Noble Families Ennobled During 16th – 18th Centuries
GLĂVAN CIPRIAN, Învăţământul de limbă germană din Banat până la începutul perioadei dualiste / The education system in German language in Banat until the Austro-Hungarian Compromise of 1867
BALLA LÓRÁND, Asociaţiile civile locale şi modernizarea agrară regională în perioada dualismului austro-ungar. Un studiu de caz comparativ al activităţii Societăţii Agrare din comitatul Timiş şi a Asociaţiei Agricultorilor din Regiunea de Sud / Local Civil Asociations and Regional Agrarian Modernisation During the Austro-Hungarian Dualism. A Comparative Case Study of the Agrarian Society’s Activity in Timiş County and of the Agriculturers Asociation from the Southern Region
ARDELEAN RADU, Impresiile bănăţeanului Vicenţiu Grozescu despre Dobrogea la 1885 / The Dobrogea in the View of Vicenţiu Groozescu in 1885
ALBERT CARMEN, The portrait of a sociologist  advocate
GORUN HADRIAN, Revendicările României privind Transilvania, Banatul şi Bucovina în perioada neutralităţii (1915). Mărturii documentare franceze şi româneşti / The revendications of Romania regarding Transylvania, Banat and Bucovina during the period of neutrality (1915). French and Romanian documentary evidences.
RĂMNEANŢU VASILE, Activitatea Primăriei Timişoara în perioada 1926-1927 / The activity of Timişoara City Hall in the period 1926 – 1927
MARIAN-ALIN DUDOI, The Activity of Air Vice Marshal Donald F. Stevenson, Head of the British Military Mission in Romania (1944–1945)
NARAI EUSEBIU, Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944-1948) (III) / The Banking -Financial Situation In The Severin District(1944-1948) (III)
MOISA GABRIEL, Electoral practices in a changing world: study case of the Patriots’ Union Organization. Bihor county organization (1945-1947)
PĂIUŞAN RADU, Din istoricul Partidului Naţional-Popular în Banat în a doua jumătate a anului 1946 / From the history of National-Popular Party in Banat in the second half of the year 1946
RUS RAUL IONUŢ, Cotele obligatorii şi ţărănimea în judeţul Timiş – Torontal  1945 – 1948 / Compulsory Quotas And The Peasantry In Timiş-Torontal County 1945 – 1948
COSMA IOANA MARIA, ”Drumul femeii” spre emancipare / The Woman’s Road to Emancipation
FAUR ANTONIO, Organizarea unor acţiuni de salvare (în anul 1944) a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord. Contribuţii istoriografice (1990-1994) / Organization Of Rescue Actions (In 1944) Of Jews From Hungary And Northern Transylvania. Historiographic Contributions (1990-1994)
 
OBITUARIA
ARDEVAN RADU, In memoriam Vasile Lica
 
RECENZII
GIDÓ ATTILA, Holly Case, Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II, Stanford University Press, Stanford, 2009, 349 p.
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE