Analele Banatului S.N. XVIII 2010

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XVIII 2010

Cuprins / Contents

ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU, Verbicioara Discoveries in Hunedoara
VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU, Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad / Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum
DUMITRU PROTASE, Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968 / Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968
ALEXANDRU FLUTUR, Cărămizile ștampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad și Sânnicolau Mare / Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare
CĂLIN TIMOC, RĂZVAN PINCA, Bronzuri romane din colecţia Muzeului Lugoj / Römische Bronzefunden aus der Sammlung des Stadtsmuseum Lugoj
RAOUL ȘEPTILICI, Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate / Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)
VASILE-BOGDAN DOMOCOȘ, Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia și Pannonia / Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia 
CORIOLAN OPREANU, Medalionul cu măști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice și influenţe culturale / The „Masks” Medallion from the Hoard at Șimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences

ISTORIE MEDIE
DANIELA TĂNASE, Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu / On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources
LIGIA BOLDEA, Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia / Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champêtre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie
ADRIAN MAGINA, Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević / A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević
LIVIA MAGINA, Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac / Market Right and Urbanization Process. Felnac Case 

ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANA
DRAGOȘ-LUCIAN ŢIGĂU, Studenţi din Timișoara la școli și universităţi europene (1730–1850) / Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)
ZORAN MARCOV, CIPRIAN GLĂVAN, Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului / Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums 
VASILE DUDAȘ, O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940) / Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)
FELICIA ANETA OARCEA, Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX / La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème
RADU ARDELEAN, Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor / The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People
NICOLETA TOMA-DEMIAN, Augustin Weber (1833–1909) / Augustin Weber (1833–1909)
IONELA MOSCOVICI, Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze / Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française
ADRIAN DEHELEANU, Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică / Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit
VASILE RĂMNEANŢU, Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933 / The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timișoara in 1933
DUMITRU TOMONI, Adunările generale ale regionalei „Astra Bănăţeană” (1937–1948) / Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)
SÎNZIANA PREDA, A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial / The Second World War Between Written and Memorial Document

RADU PĂIUȘAN, Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944 / Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944 
ANTONIO FAUR, Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946) / The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)
EUSEBIU NARAI, Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) / La situation financière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)
CEZAR STANCIU, Jivkov și Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964) / Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. The Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964) 
MIODRAG MILIN, Sârbii din România sub imperiul „limbii de lemn” de la „Iuda” Tito şi „Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton / The Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism

ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE
CATALOAGE, VARIA
HEDY M-KISS, Antimise – analiză iconografică / Antimensia – Iconographic analyses

RECENZII
CĂLIN TIMOC, Dorel Bondoc, Cioroiul Nou, Craiova, 2010, 199 p.
LAJOS KAKUCS, Hedy M-Kiss, Textile istorice din colecţia Muzeului Banatului Timișoara, secolele XVIII–XIX, Timișoara, 2009

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE