Analele Banatului S.N. XIX 2011

Home » Apariții | Issues » Analele Banatului S. N. XIX 2011

CUPRINS / CONTENTS

LIGIA BOLDEA, Istoricului Costin Feneșan, omagiu la împlinirea vârstei de 65 de ani
Lista lucrărilor știinţifice publicate de Costin Feneșan

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE
WOLFRAM SCHIER, Activitatea edilitară ca reflectare a cunoștiinţelor – complexe monumentale de șanţuri circulare (Kreisgrabenanlagen) din mileniul al V-lea î. Chr. din Europa Centrală / Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC
MONICA MĂRGĂRIT, DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI, Production and Function of Barbed Points from the Gumelniţa Tell of Hârșova (Constanţa County) / Producţia și funcţia vârfurilor barbelate din așezarea Gumelniţa de la Hârșova (jud. Constanţa)
MIHAI GLIGOR, Relaţia om-câine în preistorie: resturi scheletice umane și de canide. Practici mortuare, dovezi arheologice și posibile semnificaţii / Human-Dog Relationship in Prehistory: Human and Canids Bone Remains. Mortuary Practices, Archaeological Evidence and Possible Interpretations
JOHN O’SHEA, ALEX BARKER, LAURA MOTTA, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Archaeological Investigations at Pecica “Șanţul Mare” 2006–2009 / Cercetări arheologice la Pecica „Șanţul Mare” 2006–2009
AMY NICODEMUS, The Bronze Age and Dacian Fauna from New Excavations at Pecica–“Șanţul Mare” / Fauna în epoca bronzului și epoca dacică în lumina noilor cercetări arheologice de la Pecica–“Șanţul Mare”
ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, ANDREI BĂLĂRIE, ZSUZSANNA KOPECZNY, Descoperirile arheologice din hotarul localităţii Gaj (Serbia). Colecţia Almásy / Archaeological FindingsAt the Border Area of Gaj (Serbia). Almásy Collection
PHILIPPE HENRI BLASEN, De getis apud Nasonem … la poesie d’Ovide comme source pour l’étude des getes K De getis apud nasonem … / Ovid’s Poetry as Source for the Study of the Getae
ALEXANDRU FLUTUR, Clădirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis / Headquarters Buildings in the Trajanic Legionary Fortress at Berzobis
ADRIAN BEJAN, LIVIU MĂRUIA, DANIELA TĂNASE, Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Seliște (jud. Timiș) / A Sarmatian Grave with Gold Adornments Found at Sânnicolau Mare – Seliște (jud. Timiș)
LAVINIA GRUMEZA, The Sarmatian Necropolis from Foeni (Timiş County) / Necropola sarmatică de la Foeni (jud. Timiş)
ISTORIE MEDIE
GEORGE TOMEGEA, Accesorii vestimentare şi podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec. VII–IX) / Clothing Accessories and Finery Found in Biritual Necropolises in Transylvania (7th–9th centuries)
FLORIN MĂRGINEAN, Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica – Şanţul Mare (sec. X/XI–XIII) / Research on an Early Medieval cemetery at Pecica – Şanţul Mare (10th/11th – 13th Centuries)
ZOLTÁN IUSZTIN, Comitele de Timiș. Un baron al Regatului medieval Maghiar / The Count of Timiș. A Baron of the Hungarian Kingdom
LIGIA BOLDEA, Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de câmpie (secolul XIV – prima jumătate a secolului XV) / Testimony of the Knezes in the Medieval Plain Banat (14\ Century – First Half of the 15th Century)
LIVIA MAGINA, Un destin feminin în Banatul sfârşitului de secol XVI: Barbara Moise / The Destiny of a Lady from Banat at the End of the XVI Century – Barbara Moise
RAOUL ȘEPTILICI, Un lot de monete de la Ferdinand I al Ungariei din tezaurul de la Satchinez (jud. Timiș) / A Batch of Coins From Ferdinand I of Hungary from the Hoard of Satchinez (Timiş County)
ADRIAN MAGINA, Notarii Caransebeşului în secolul al XVII-lea / Caransebeş Notaries in the Seventeenth Century
 
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
ZORAN MARCOV, Pistoale balcanice cu cremene din colecţia Muzeului Banatului Timișoara / Flint Balkan Pistols from the Collection of Banat Museum in Timișoara
ALICE REININGER, Die kameralistische Tuchmanufaktur in Apatin, 1764–1771 / The Cameralist Cloth Factory in Apatin, 1764–1771
CIPRIAN GLĂVAN, Premisele, geneza și evoluţia presei de limbă germană din Banat între anii 1771–1867 / The Genesis and Development of German Language Newspapers in Banat. 1771–1867
MIODRAG MILIN, Sârbii la 1848–1849, în Banat şi Vojvodina / The Serbs from Banat and Vojvodina in 1848–1849
RADU ARDELEAN, Districtele medievale din Banat în viziunea lui Vicenţiu Grozescu / The Romanian Medieval Districts in Banat in the View of Vicenţiu Grozăvescu
NICOLETA DEMIAN, Medalii și diplome ale meșterului Peter Schwarz din Jimbolia în colecţia Muzeului Banatului din Timișoara / Medals and Diplomas Awarded to Peter Schwarz from Jimbolia Found in the Collections of the Banat Museum in Timişoara
ADRIAN DEHELEANU, Începuturile aviaţiei române / The Beginnings of Romanian Aviation
CARMEN ALBERT, Ocupaţia sârbă din Banat în memorialistica bănăţeană / Serbian Occupation in Banat Memories (1918–1919)
MIODRAG CIURUȘCHIN, Mişcarea naţională românească pentru unirea Banatului cu România (februarie–august 1919) / The National Romanian Movement for the Union of the Whole Banat with Romania (February–August 1919)
VASILE DUDAȘ, Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Caraş-Severin / 1919 Parliamentary Elections in Caraş-Severin County
VASILE RĂMNEANŢU, Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1934 / Activity of the Mayoralty of Timișoara in 1934
RADU PĂIUȘAN, Din istoricul activităţii Partidului Naţional-Popular în Banat în anul 1946 / From the History of P.N.P.’s Activity in Banat in the Year 1946
VASILE RĂMNEANŢU, 1965–1969: Banatul între liberalism şi tendinţe autoritariste / The Banat Between Liberalism and Authoritarian Tendencies
ANTONIO FAUR, Reflectarea în memorialistică (1946–1976) a activităţii de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord (1944) / The Actions to Save Hungarian and Northern Transylvanian Jews from Death as they Were Reflected in Memorial Writings (1944)
EUSEBIU NARAI, Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) (II) / The Financial-Banking System in the Region of Severin (1944–1948) (II)
 
RECENZII
I. C. BĂLTEAN, Câteva precizări cu referire la unele aserţiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Drașovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Drașovean and Borislav Jovanović), The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 7 g., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Niţu, Annales d’Université Valahia Târgoviște, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98
VASILE RĂMNEANŢU, Costin Feneșan, Sub steag străin. Comuniștii și Partidul Comunist din România în Arhiva Kominternului. (1919–1924), Editura Enciclopedică, București, 2011, 1095
ZSUZSANNA KOPECZNY, István Petrovics, A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega- parti város 1552 előtti történetéből, Capitulum IV, JatePress, Szeged, 2008, 164 pp.

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE