Anunțuri / Announcements

12.11.2021

Revista Analele Banatului figureaza in baza de date DOAJ
(Directory of Open Access Journals):

https://doaj.org/publisher/journal?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%
7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%
5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%
22desc%22%7D%7D%5D%7D

12.11.2021

The Journal Analele Banatului is indexed in the
DOAJ
(Directory of Open Access Journals):

https://doaj.org/publisher/journal?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%
7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%
5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%
22desc%22%7D%7D%5D%7D
12.04.2021

Revista Analele Banatului este indexată în
baza de date CEEOL
(Central and Eastern European Online Library):
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2682
12.04.2021

The Journal Analele Banatului is indexed in the CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) database:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2682
07.01.2021: Invitație

Colegiul de redacție adună contribuții din domeniul cercetării istorice, arheologice și muzeologice pentru a fi publicate în volumul XXVIII/2020 al revistei Analele Banatului S.N. Arheologie/Istorie (http://analelebanatului.ro/contact/). Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 1 martie 2021.Condiții:
– articolele nu trebuie să depășească 30 de pagini (incluzând ilustrația)
– să fie însoțite de un rezumat în limba engleză și română, precum și cuvinte cheie în ambele limbi
– acceptăm articole scrise în limbi străine de circulație internațională (engleză, germană, franceză)
– să respecte normele de editare ale revistei: http://analelebanatului.ro/norme-de-publicare/
07.01.2021: Invitation

The editorial board is gathering scientific materials to be published in the next volume of our journal Analele Banatului. N.S. Archaeology-History XXVIII/2020 (http://analelebanatului.ro/contact/).
The submission deadline is 1st march 2021.

Conditions:
– the submitted papers should not be longer than 30 pages (including illustration)
– papers should have an abstract in English and Romanian, as well as keywords in both languages
– we accept articles edited in international languages (English, German, French)
– papers should follow the publishing rules of our journal: http://analelebanatului.ro/norme-de-publicare/

05.01.2021: http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf

În urma evaluării Consiliului Național al Cercetării Științifice pentru perioada 2020-2024 revista Analele Banatului a fost acreditată în categoria C.
Mulțumim colaboratorilor noștri pentru efortul depus de-a lungul timpului în procesul de editare a volumelor și autorilor pentru încredințarea manuscriselor.
_______________
Following the national evaluation process of scientific journals for 2020-2024 the National Council for Scientific Research has classified our journal Analele Banatului to category C.
We wish to thank our collaborators for the effort invested during the editing process of the volumes and the authors for trusting us with the manuscripts.